Dagbesteding Wmo

Als u moeite heeft bij het invullen van de dag en uzelf niet goed (meer) kunt redden, kunt u ondersteuning krijgen. Wij kunnen u dagbesteding aanbieden. Dagbesteding zijn activiteiten waardoor u een zinvolle dag heeft. Ook kan dagbesteding zorgen voor structuur, u werkt aan uw zelfredzaamheid en het kan uw mantelzorger ontlasten. De activiteiten vinden één of meerdere dagdelen per week (onder begeleiding) plaats in een groep.

U kunt op de volgende manieren ondersteuning aanvragen:

  • u kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier.
  • u maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
  • u doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
  • u kunt ons een e-mail sturen. Ons e-mailadres is gemeente@dronten.nl;
  • u kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten

Na de aanvraag volgt er een gesprek met een medewerker van de gemeente Dronten met u en eventueel uw netwerk. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Deze medewerker wordt ook wel een gids genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de gids de situatie in kaart. De gids kijkt samen met u naar de hulp die passend is in de situatie. Dit hoeft niet altijd een maatwerkvoorziening te zijn. Een algemene voorziening kan ook passend zijn.

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met de gemeente heeft. Dit betekent dat de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past. Kiest u voor een pgb? Dan bepaalt u zelf bij wie u uw hulp inkoopt. Het is belangrijk dat u goed kunt aangeven met welk doel deze hulp nodig is. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Bij pgb ontvangt u zelf geen geld: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw hulpverleners. In de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2023 vindt u een uitgebreide omschrijving welke specifieke regels voor pgb gelden.

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een klein deel zelf. Dat noemen we een eigen bijdrage. U betaalt maximaal €19,- per maand. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • u betaalt geen eigen bijdrage als u gebruikmaakt van de collectiviteitsverzekering van de gemeente of als u een rolstoel ontvangt vanuit de Wmo;
  • er horen extra kosten bij het gebruik van de regiotaxi, de was-service, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze kosten staan vermeld in de Verordening Sociaal Domein gemeente Dronten 2022.

Een overzicht van het zorgaanbod vindt u op deze pagina.