Studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag, speciaal gericht op jongeren met een beperking die een studie willen volgen. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de toeslag € 300,- bruto per maand. Je komt eenmaal per studiejaar in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Je komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

• u 18 jaar of ouder bent;
• u recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
• u geen in aanmerking te nemen vermogen (€ 6.295,- heeft voor alleenstaanden en € 12.590,- voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden);
• u de afgelopen 12 maanden géén studietoeslag ontvangen heeft;
• u inkomen lager dan het wettelijk minimumloon is;
• u een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard heeft, waardoor u niet kunt bijverdienen naast uw studie.

De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.