Het beste idee van Dronten 2024

Het Beste idee van Dronten roept iedereen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen op om een origineel idee te bedenken voor inwoners (in alle leeftijden maar met extra aandacht voor en door jeugdigen en jongvolwassenen) van Dronten die in armoede leven, schulden hebben of zich eenzaam voelen.

Dit jaar zoeken we naar ideeën rond het thema ‘Goed in je vel’.

Dit thema gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en meedoen. Iedereen weet wat gezond leven is. Maar door hoge en/of langdurige stress vanuit armoede, geldzorgen of door gevoelens van eenzaamheid zijn gezonde keuzes veel moeilijker te maken. Voor Het Beste idee van Dronten zoeken we ideeën die daarbij ondersteunen.

Heb je een idee dat past bij het doel en thema van Het Beste Idee van Dronten en voldoet aan de criteria dan kan je een eenmalige startsubsidie van maximaal € 5.000 ontvangen om het plan uit te werken. Gebruik je creativiteit om in verschillende concepten te denken zoals: sport, voeding, kunst, cultuur etc.

Meld je aan vóór 7 juni 2024
Je kunt je aanmelden via het aanvraagformulier. Vergeet niet om jouw idee kort te omschrijven en hoe je dit denkt uit te voeren!

Mail het aanvraagformulier naar hetbesteidee@dronten.nl en geef in het kort aan wat jouw idee is en hoe je dit denkt uit te voeren.

De aanvraag kan vanaf 7 maart 2024 worden ingediend, de datum van publicatie van de subsidietender Het beste idee van Dronten 2024.

 

Na sluiting van de aanvraagperiode hoor je zo spoedig mogelijk of je wordt uitgenodigd om jouw idee toe te lichten in een presentatie voor een subsidiecommissie.
De subsidiecommissie beoordeelt jouw idee aan de hand van de volgende criteria:

  • Het initiatief draagt bij aan het versterken van inwoners van Dronten die in armoede leven, schulden hebben of zich eenzaam voelen en sluit aan bij het thema van het jaar 2024 ‘Goed in je vel’;
  • Het initiatief bevordert eigen kracht en weerbaarheid;
  • Het initiatief laat zien dat inwoners van Dronten die een laag (besteedbaar) inkomen hebben en die te maken hebben of krijgen met armoede, schulden of eenzaamheid, betrokken zijn of raken;
  • Het initiatief laat zien dat de inwoners van Dronten die een laag (besteedbaar) inkomen hebben en die te maken hebben of krijgen met armoede, schulden of eenzaamheid daadwerkelijk worden benaderd en bereikt;
  • Het initiatief heeft een duurzaam karakter en laat zien dat de uitwerking gewaarborgd wordt;
  • Het initiatief kan met andere partijen, een eventuele samenwerkingsvorm wordt duidelijk gemaakt;
  • Uit het initiatief spreekt bevlogenheid en enthousiasme;
  • De begroting is overzichtelijk en van voldoende kwaliteit.

 

Voldoet jouw idee aan de criteria van Het Beste idee van Dronten en heb jij met jouw idee de subsidiecommissie weten te overtuigen?
Dan ontvang je een eenmalige startsubsidie van maximaal € 5.000,00 om jouw idee verder uit te werken en uit te voeren.

En verder

De activiteit gaat uiterlijk 6 maanden na toekenning van de subsidie van start en is één jaar na toekenning afgerond.

Je wordt verzocht akkoord te gaan met foto- en video-opnames. De opnames zullen ingezet worden voor de promotie van Het Beste Idee van Dronten en ter verantwoording van jouw idee.