Koninklijke onderscheiding - Lintje

Kent u iemand die volgens u een Koninklijke onderscheiding (‘lintje’) verdient? Of een ereburgerschap van de gemeente Dronten? Draag deze persoon voor!

De jaarlijkse ‘lintjesregen’ met Koninklijke Onderscheidingen vindt (in principe) plaats op de dag voor Koningsdag. Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Kent u iemand uit uw omgeving die volgens u voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt?  Dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van die persoon.

Hoe doe ik dit?

U kunt een formulier aanvragen bij de gemeente of downloaden als Word bestand van de website Lintjes.nl . Dit formulier kunt u vervolgens opslaan en mailen aan het Bestuurssecretariaat, ter attentie van Marleen Vos, m.vos@dronten.nl. Lukt het niet per mail, dan mag u het formulier ook per post toesturen aan mevrouw M. Vos, Postbus 100, 8250 AC  Dronten of bij een afspraak persoonlijk aan haar afgeven.

Wilt u vooraf overleggen of uw voorstel haalbaar is?  Heeft u nog vragen of meer informatie nodig over degene om wie het gaat? Of wilt u een afspraak maken om een ingevuld formulier af te geven? Dan kunt u ook terecht bij Marleen Vos, via 14 0321.

Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Aan het toekennen van een Koninklijke onderscheiding gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Is er iemand in uw omgeving die u voor volgend jaar voor een Koninklijke onderscheiding wilt voordragen? Dien uw voorstel met de benodigde ondersteunende brieven dan uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking in bij de gemeente.

Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan de dag voor Koningsdag? Zorg er dan voor dat het voorstel met de ondersteunende brieven ten minste zes maanden van tevoren gemeld is bij de gemeente.

Ondersteunende brieven

Om de aanvraag compleet te maken, dienen er ondersteunende brieven bijgevoegd te worden, waarin de volgende punten worden beschreven:

  • dat én waarom de vrijwilligersorganisatie de aanvraag ondersteunt
  • de door de beoogd decorandus verrichte werkzaamheden voor die organisatie
  • de tijdsduur (in jaren)
  • de tijdsbesteding (in uren per week)
  • of beoogd decorandus voor zijn werkzaamheden een vergoeding heeft ontvangen en zo ja, hoeveel in euro’s.
  • indien nog werkzaam in een betaalde (hoofd)functie dient er een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de werkgever akkoord gaat met deze aanvraag.

De ondersteuning moet (op voorschrift van de kanselarij der Nederlandse orden) worden beschreven op briefpapier van de organisatie waarop het logo in kleur gedrukt staat.

Start procedure

Nadat u de Koninklijke onderscheiding juist heeft aangevraagd bij de gemeente, start een zorgvuldige procedure langs meerdere instanties. Hierover leest u meer op de website van Lintjes.nl