Ereburger

U kunt iemand voordragen voor een ereburgerschap. Het ereburgerschap wordt door het college bij hoge uitzondering toegekend aan inwoners die zich met een bijzondere verdienste voor de samenleving hebben ingespannen

Het gemeentebestuur benoemt ieder jaar een ereburger van de gemeente Dronten. Dit is iemand die zich door een vrijwillige en onbaatzuchtige wijze in het bijzonder heeft onderscheiden voor de samenleving van de gemeente Dronten. Het kan gaan om een specifieke activiteit dan wel een inzet op meerdere terreinen.

Kent u iemand in uw omgeving, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voordragen voor het ereburgerschap.

Meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u krijgen bij Marleen Vos, via tel. 14 0321, e-mail: m.vos@dronten.nl.

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Vul dan het Voorstelformulier ereburger in. Een Word-versie om digitaal in te vullen is op te vragen bij Marleen Vos van het Bestuurssecretariaat, per mail aan m.vos@dronten.nl, of via tel. 14 0321.

Op het voorstelformulier vult u de bijzondere verdiensten (of de bijzondere prestatie) in van de betrokken persoon, inclusief de tijdsduur van deze verdiensten.

Insturen

U kunt uw voordracht richten aan het Bestuurssecretariaat, ter attentie van Marleen Vos, Postbus 100, 8250 AC  Dronten. U kunt deze ook digitaal indienen, door een e-mail te sturen naar m.vos@dronten.nl, of afleveren bij de balie van het gemeentehuis.

Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Meer informatie

Meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u krijgen bij Marleen Vos, via tel. 14 0321, e-mail: m.vos@dronten.nl.