Tweede Kamerverkiezingen 2023

Deze pagina informeert u over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen.
Officiële bekendmakingen zoals de openbare zittingen en de verkiezingsuitslagen vindt u op deze pagina.

In de “Verkiezingskrant in gewone taal” leest u in duidelijke taal wat de Tweede Kamer doet, waar de Tweede Kamerverkiezingen over gaan en hoe het stemmen werkt.

Op woensdag 22 november 2023 kunt u stemmen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kiest u rechtstreeks een van de 150 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Deze parlementsverkiezingen worden doorgaans één keer per vier jaar gehouden. Alleen na een kabinetscrisis, als het kabinet is gevallen, vinden er vervroegde verkiezingen plaats. 
De vorige Tweede Kamerverkiezingen waren op 17 maart 2021. De volgende verkiezingen waren gepland voor 19 maart 2025. Op 7 juli bood het kabinet ontslag aan na de kabinetscrisis over asiel.  Er worden nu vervroegde verkiezingen gehouden op woensdag 22 november 2023.

Taken Tweede Kamer
Het parlement heeft drie belangrijke taken:

 • Wetten maken. Dit doen zij samen met de regering (de Koning en ministers) en de Eerste Kamer;
 • Namens de Nederlandse bevolking controleren van de regering bij de uitvoering van wetten en andere activiteiten zoals de controle op de inkomsten en uitgaven van de overheid;
 • De kiezers vertegenwoordigen. Contact met de bevolking onderhouden om de wensen van de kiezers in het overheidsbeleid tot uitdrukking te brengen.

 

 

 

Uiterlijk op 23 oktober wordt door het centraal stembureau (de Kiesraad) bekend gemaakt welke politieke partijen mee doen met de verkiezingen en op welke kandidaten er kan worden gestemd. De kandidatenlijst kan worden geraadpleegd.

De kandidatenlijst wordt uiterlijk een week voor de verkiezingen thuisbezorgd en aangeboden op het gemeentehuis.

 

 

U mag in de gemeente Dronten voor de Tweede Kamer stemmen als u

 • Nederlander bent;
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;
 • op de dag van de kandidaatstelling 9 oktober 2023 ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Voldoet u aan alle voorwaarden maar woont u (tijdelijk) niet in Nederland? Kijk dan bij de vraag “Kan ik stemmen vanuit het buitenland?”

 

U kunt op de hieronder aangegeven plaatsen stemmen. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Op uw stempas staat het adres van het stembureau bij u in de buurt. Stemt u liever op een ander stembureau, bijvoorbeeld dicht bij uw werk, dan kan dat. Met uw stempas kan dit in alle stembureaus van de gemeente Dronten. Met een kiezerspas kan dit in heel Nederland.

De stemlokalen zijn woensdag 22 november geopend van 07.30 tot 21.00 uur, behalve het mobiel stembureau “De stembus”.
De Stembus is geopend op de hieronder aangegeven plekken en openingstijden route.

Alle stembureau locaties vindt u ook hier makkelijk en snel online.

14 Stemlokalen met 20 stembureaus tevens tellocaties

De Meerpaal 

2 stembureaus

De Rede 80

8251 EX

Dronten

Kantine Sportvereniging Reaal

 

Muntmeesterdreef 2

8253 BA

Dronten

Sportzaal De Beurs

2 stembureaus

Beursplein 4

8253 EA

Dronten

Dorpsboerderij Dronten

 

Wisentweg 5a

8251 PB

Dronten

Remise brandweerkazerne

 

Installatieweg 36

8251 KP

Dronten

Kerkcentrum De Ark

 

De Oost 54

8251 CV

Dronten

Ontmoetingskerk

 

De Ketting 20

8251 LD

Dronten

Sportzaal De Landing

2 stembureaus

Lancasterdreef 63

8251 TJ

Dronten

Clubhuis Golfresidentie

 

Golfresidentie 129

8251 NS

Dronten

Sportzaal De Stal

2 stembureaus

De Barrage 6

8252 GW

Dronten

Kerkcentrum De Voorhof

2 stembureaus

Akkerhof 3

8256 BK

Biddinghuizen

Mimar Sinan Moskee

 

Klaversingel 93

8256 BX

Biddinghuizen

Dorpshuis De Steiger

2 stembureaus

De Heraldiek 2

8255 DM

Swifterbant

Kerkcentrum De Hoeksteen

 

De Poort 19

8155 AA

Swifterbant

 

Route mobiel stembureau De stembus woensdag 22 november 2023

zittingstijd

standplaats

adres

postcode

plaats

07:30 – 09.15 uur

Station NS

De Noord

Dronten

10.00 – 11.45 uur

Ketelhaven

Vossemeerdijk 3

8251PM

Dronten

12.30 – 14.15 uur

Bremerberg/Boschberg

kruising Bijsselseweg/ Bremerbergdijk

Biddinghuizen

15.00 -16.45 uur

Zuiderzee op zuid /Landall

Parkeerplaats Strandweg 1

8256RZ

Biddinghuizen

18.00 – 19.45 uur

Ketelhaven

Vossemeerdijk 3

8251PM

Dronten

vanaf 21.00 uur

Tellocatie gemeentewerf

De Reest 3

8253PW

Dronten

In week 44 (30 oktober tot 4 november) worden de stempassen thuisbezorgd.

Heeft u op 8 november nog geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd. Dit kan eenvoudig digitaal of schriftelijk uiterlijk tot vrijdag 17 november.
Een vervangende stempas kan ook op afspraak aan de burgerzaken balie worden aangevraagd in het huis van de gemeente. Dit kan uiterlijk tot en met dinsdag 21 november 12.00 uur.

De oude stempas is niet meer geldig. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas. 

 

Het kan zijn dat u niet zelf kunt stemmen. Dat kan komen door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie. U kunt dan een andere kiezer vragen om voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren: met de stempas via een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht
U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een afbeelding op uw smartphone of tablet zijn.
Let op: De handtekening moet goed zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten. 

 • De handtekening moet goed zichtbaar zijn;
 • Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • De andere kiezer woont in Dronten en gaat zelf ook stemmen;
 • Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen;
 • Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven en kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Dronten woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde Tweede Kamerverkiezingen.
U vraagt dan een schriftelijke volmacht aan. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023. U kunt een volmacht schriftelijk of snel en makkelijk digitaal aanvragen in de gemeente waar u uw stempas heeft gekregen. Vraag een schriftelijke volmachtbewijs op tijd aan, zodat deze nog voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.

 • De andere kiezer ontvangt per post het volmachtbewijs op het bij de gemeente  bekende adres;
 • Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien bij het uitbrengen van deze extra stem;
 • De andere kiezer moet kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen en gaat zelf ook stemmen;
 • Een kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Na omwisseling van uw stempas in een volmachtbewijs kan stemmen alleen nog met de schriftelijke volmacht door de andere kiezer. Uw oude stempas is niet meer geldig. U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. Een stempas kan niet worden omgezet in een schriftelijke volmacht als er al een kiezerspas is aangevraagd.

 

 

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, heeft u een kiezerspas nodig. Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in een van de andere stembureaus in heel Nederland.
U moet uw stempas dan laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk of snel en makkelijk digitaal uiterlijk tot vrijdag 17 november. De kiezerspas wordt per post opgestuurd naar het bij de gemeente bekende adres.
Het kan ook op afspraak in het huis van de gemeente tot uiterlijk dinsdag 21 november 12.00 uur. De stempas wordt dan direct omgezet in een kiezerspas. 

De oude stempas is niet meer geldig. U krijgt geen vervangende stempas als de kiezerspas is kwijtgeraakt. Stemmen kan alleen met deze kiezerspas. Een stempas kan niet worden omgezet in een kiezerspas als er al een schriftelijke volmacht is aangevraagd.

 

 

U krijgt een stempas van de gemeente waar u op 9 oktober staat ingeschreven. Dit is de dag van kandidaatstelling. Bent u na 9 oktober 2023 verhuisd? Dan kunt u niet stemmen in u nieuwe gemeente. Het is dan ook niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen voor de nieuwe gemeente. 

Als u bent verhuisd na 9 oktober, mag u nog wel stemmen in de oude gemeente.
U kunt bij uw vorige woongemeente ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u in heel Nederland en Dronten uw stem uitbrengen. Kijk op de website van uw oude woongemeente hoe u de stempas kan laten omzetten in een kiezerspas.

 

 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Er zijn geen belemmeringen of obstakels en bij elk stembureau zijn gehandicaptenparkeerplaatsen. Op elk stembureau is een loep met leeslampje en een kandidatenlijst met groot lettertype aanwezig. In elk dorp van de gemeente is tijdens de verkiezingen één kandidatenlijst in braille beschikbaar.

U kunt hier de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen ook in gesproken vorm beluisteren.
Wilt u de braille kandidatenlijst vooraf raadplegen? Neem dan contact op met het projectteam verkiezingen via verkiezingen@dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

In verband met het stemgeheim mag er in principe maar één persoon tegelijk in een stemhokje zijn. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijk beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Er kan aan een lid van het stembureau vooraf altijd om informatie of uitleg over het stemproces worden gevraagd.
Op deze pagina is uitleg beschikbaar over het stemproces voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In duidelijke taal en met heldere illustraties wordt uitleg gegeven over de verkiezingen door middel van kleurplaten en filmpjes en de verkiezingskant ‘stem jij ook’. De verkiezingskrant “stem jij ook” is vanaf eind oktober ook af te halen bij het gemeentehuis.

Als een kiezer bij het invullen van het stembiljet een vergissing maakt,  mag het stembiljet terug worden gegeven aan de voorzitter van het stembureau. De voorzitter maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw biljet.

Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen om te stemmen. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag: kan iemand anders voor mij stemmen?

Hulp voor kiezers met een beperking.

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft vanwege werk, studie of vakantie en nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kunt u op drie manieren stemmen.

 • Zelf stemmen per brief. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M 3) op hun website. U moet een buitenlands postadres hebben en ervoor zorgen dat de volledige aanvraag uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. U krijgt dan geen stempas meer thuisgestuurd maar een briefstembewijs op het tijdelijke buitenlandse adres. Heeft uw al een  kiezerspas of schriftelijke volmacht aangevraagd, dan kan er niet met een briefstembewijs van uit het buitenland worden gestemd;
 • Met een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor loopt via de eigen gemeente. Zie de vraag “ kan iemand anders voor mij stemmen?”;
 • Met een onderhandse volmacht als u vertrekt nadat u het stembiljet thuis heeft ontvangen.

Woont u niet in Nederland?
Bent u Nederlander maar woont u niet in Nederland? En wilt u bij Tweede Kamerverkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eerst (eenmalig) via de website van de gemeente Den Haag. De documenten waarmee u kunt stemmen krijgt u dan automatisch toegestuurd.
Uw volledige aanvraag moet uiterlijk woensdag 11 oktober 23.59 uur (Nederlandse tijd) door de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

 

Direct na afloop van de verkiezingen worden op alle stembureaus de uitgebrachte stemmen van beide verkiezingen door de stembureauleden geteld. Deze stemopneming is openbaar. Alle gegevens worden genoteerd in een proces-verbaal.

Gemeentelijk stembureau
Op 23 november 2023 is er een zitting van het gemeentelijk stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. De zitting wordt gehouden in het huis van de gemeente, De Rede 1, 8251 ER Dronten van 09.00 uur tot 17.00 uur. Deze zitting is openbaar.
Als dat nodig is wordt de zitting eventueel op vrijdag 24 november vervolgt.

De proces-verbalen van alle stembureaus worden gecontroleerd. Als het nodig is vindt er een (gedeeltelijke) hertellingen plaats. Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen vast en maakt hier proces-verbaal van op. De voorlopige stemuitslagen voor de gemeente Dronten worden daarna bekend gemaakt.

Afschriften van de verslagen, eventuele met correcties en het voorlopige digitale uitslagenbestand van de gemeente worden vanaf donderdag 23 november op de webpagina openbare kennisgevingen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 gepubliceerd. De processen-verbaal worden ook drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeente.

Hoofd- en Centraal stembureau
Op maandag 27 november wordt door het hoofd stembureaus van kiesdistrict Flevoland in Lelystad de kieskringtotalen vastgesteld, digitaal gepubliceerd en ter inzage gelegd.
De processen-verbaal, het digitale uitslagbestand en eventuele corrigenda worden overgebracht naar het centraal stembureau.

Het centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken. Personen kunnen bij het centraal stembureau ook schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau.
Het gemeentelijk stembureau onderzoekt vervolgens de telling en corrigeert deze als dat nodig is.

Vanaf donderdag 30 november wordt door het centraal stembureau de totaaluitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld en de zetels toegewezen aan de verschillende kandidaten volgens de uitslag van de uitgebrachte voorkeurstemmen. Op woensdag 6 december treden de oude leden van de Tweede Kamer af en worden de nieuwe leden geïnstalleerd.