Verhuizen in of naar de gemeente Dronten

Als u gaat verhuizen dan moet u het nieuwe adres doorgeven bij de (nieuwe) woongemeente. Het is belangrijk dat u met het juiste adres in de basisregistratie personen (BRP) staat geregistreerd. U kunt uw verhuizing makkelijk en snel digitaal doorgeven. Om uw verhuizing zo goed en snel mogelijk te verwerken, is het van belang dat u de onderstaande informatie leest.

Welkom op de Welkomstmarkt
Jaarlijks organiseert de gemeente Dronten een welkomstmarkt voor nieuwe inwoners. Het gemeentebestuur maakt op deze avond graag kennis met u. Verder laten we u zien wat de gemeente zoal te bieden heeft. Houd het nieuws op onze website, Facebookpagina, Instagramaccount en/of in huis-aan-huis krant De FlevoPost in de gaten voor meer informatie en aanmelden. De volgende welkomstmarkt is waarschijnlijk in het najaar van 2024.

Handige websites
De Pas van Dronten
Dronten geeft je de ruimte
Informatiemagazine e-book
Samen actief bewonersinitiatieven
Sport in Dronten
Welzijn De Meerpaal

U kunt uw verhuizing online met uw DigiD doorgeven.

Situatie
Ik verhuis van mijn huidig adres;

Keuze voor de verhuisaangifte
met mijn echtgenoot of geregistreerd partner en eventuele kinderen.

Ik ga verhuizen met gezinsleden
Uw echtgenoot of geregistreerd partner hoeft zelf geen aangifte te doen.

met mijn samenwonend partner. Wij zijn niet gehuwd of geregistreerd partners en kind(eren).

Ik ga verhuizen met gezinsleden
U doet aangifte voor u zelf en uw kinderen. Uw partner doet zelf aangifte zonder de kinderen.

met mijn samenwonende partner. Wij zijn niet gehuwd of geregistreerd partners.

Ik ga alleen verhuizen
Uw partner moet zelf aangifte doen. Ook wanneer u een samenlevingscontract heeft.

met mijn kind(eren).  Ik ga verhuizen met gezinsleden
alleen Ik ga alleen verhuizen
niet zelf, maar mijn kind(eren) wel. Dit kan niet digitaal, maar schriftelijk. U kunt het adreswijzigingsformulier downloaden.
naar recreatiewoning (alleen of met gezinsleden) Als u deze optie kiest, moet u een toestemmingsverklaring van de beheerder uploaden.
Lees de folder voor verdere informatie.

Geef hier uw verhuizing online door. 

Heeft u geen Digid, kunt u die aanvragen via Digid aanvragen.

Kunt u uw adreswijziging niet digitaal doorgeven, dan kunt u het Adreswijzigingsformulier downloaden. Als het formulier volledig ingevuld is kunt u het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs opsturen.

 

 • iedere meerderjarige voor zichzelf;
 • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar. Let op: hiermee wordt een geregistreerd partnerschap volgens de burgerlijke stand bedoelt. Hier valt een samenlevingsovereenkomst niet onder. Woont u samen, dan moet ieder een eigen aangifte doen; 
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (zie verdere uitleg onder ‘verhuizing kinderen’);
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde.
 • wanneer uw kind met u meeverhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven;
  In het geval u samenwonend bent zonder dat u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, verzoeken wij u de aangifte van het kind door één van de ouders door te geven;
 • verhuist alleen uw minderjarig kind ? Geef de verhuizing dan schriftelijk door.
  Wanneer een kind afwisselend bij gescheiden ouders woont, kan het kind slechts op één adres ingeschreven staan.

Binnen vijf dagen nadat u op het nieuwe adres bent komen wonen moet u uw adreswijziging hebben doorgegeven.

U mag dit ook al vier weken voordat u naar het nieuwe adres gaat doorgeven. Uw adresgegevens worden dan op de door u aangegeven verhuisdatum gewijzigd.

Wanneer wij uw adreswijziging na de vijfde dag van uw verhuizing ontvangen, mogen wij niet meer de datum dat u op het adres bent komen wonen hanteren.

De verhuisdatum wordt dan de dag van binnenkomst van uw aangifte.

Wij verwerken uw verhuizing met de door u aangegeven verhuisdatum.

U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. Het kan zijn dat uw verhuizing niet direct zichtbaar is vanwege de verwerking van uw gegevens.

Een aantal (semi) overheid organisaties krijgen bericht van ons. Denk hierbij aan de Belastingdienst, het UWV, DUO of zorgverzekeraars. Zij moeten de wijziging nog wel in hun administraties verwerken. Banken, verenigingen of nutsbedrijven krijgen geen bericht van uw verhuizing. Die moet u zelf informeren.

Wilt u meer weten over de organisaties die de BRP mogen gebruiken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. 

Een verhuizing doorgeven is gratis.