Basisregistratie personen (BRP), wijzigen persoonsgegevens

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn opgenomen kunt u in het gemeentehuis van de gemeente waar u ingeschreven staat om een wijziging vragen. De afspraak kan makkelijk en snel digitaal gemaakt worden.

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam;
  • één of beide ouders;
  • de bij adoptie verloren nationaliteit;
  • adresgegevens van voor de adoptie;
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie.

Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam;
  • uw geslacht;
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner.