Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart doet u zelf. U doet dit bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Wij werken hiervoor volledig op afspraak. Voor een ID kaart kan je een afspraak maken. Voor een paspoort kan je ook makkelijk en snel een afspraak maken.

Toestemming doorgeven

Let op! Voor een aanvraag identiteitskaart voor kinderen tot twaalf jaar en voor de aanvraag van een paspoort voor kinderen tot achttien jaar, moet vooraf door de gezaghebbende ouder(s) toestemming gegeven worden. Wanneer beide ouders gezag hebben moet door beide ouders afzonderlijk het formulier worden ingevuld. Dit kan online worden doorgegeven met DigiD. Er is ook een toestemmingsformulier zonder DigiD beschikbaar. Zowel de toestemming via DigiD als het fysieke formulier zijn maximaal 4 weken geldig. 
Kinderen moeten altijd zelf mee voor het aanvragen en ophalen van hun document. 

Wanneer een reisdocument zelf aanvragen en afhalen?

 • bent u twaalf jaar of ouder? Dan mag u een identiteitskaart ook alléén aanvragen en afhalen;
 • een paspoort mag u vanaf uw achttiende jaar alléén aanvragen en afhalen.

Paspoort

 • paspoort vanaf achttien jaar: € 77,85;
 • paspoort tot achttien jaar: € 58,85;
 • tweede paspoort of zakenpaspoort: € 77,85;
 • vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort: € 58,85;
 • spoed: het bedrag van het aangevraagde paspoort en € 53,00 extra.

Identiteitskaart

 • identiteitskaart vanaf achttien jaar: € 70,35;
 • identiteitskaart tot achttien jaar: € 37,95;
 • spoed: het bedrag van het aangevraagde identiteitskaart en € 53,00 extra.
 • alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog heeft, ook als ze zijn verlopen;
 • één pasfoto in kleur, niet ouder dan zes maanden, die voldoet aan de pasfoto-eisen. Een pasfoto kunt u bij een van de lokale ondernemers in het centrum laten maken;
 • uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Tweede paspoort

 • een brief van de werkgever met doel van de reis;
 • of een document waaruit blijkt dat u een aanvraag visum hebt ingediend terwijl u gelijktijdig op reis gaat naar een andere bestemming;
 • een tweede paspoort is twee jaar geldig;
 • uw eerst paspoort welke nog minimaal zes maanden geldig is;
 • uit uw reisgedrag moet blijken of u in aanmerking komt voor een tweede paspoort.

Wanneer u een reisdocument aanvraagt voor een kind, dient u met het volgende rekening te houden:

 • één van de ouders (of gezaghouders) moet mee met zowel het aanvragen als het ophalen van het reisdocument;
 • voor deze afspraak moeten de (geldige) identiteitsbewijzen van (beide) ouder(s) (of gezaghouders) meegenomen worden. Een kopie hiervan volstaat ook;
 • voor deze afspraak moet er online toestemming gegeven worden. Ook kan hiervoor het ‘toestemmingsformulier reisdocument minderjarigen‘ worden gebruikt, inclusief handtekening van ouder(s) (of gezaghouders). De handtekening moet overeenkomen met de handtekening op het identiteitsbewijs. Het toestemmingsformulier is maximaal 4 weken geldig.

Kinderen moeten altijd zelf mee voor het aanvragen en ophalen van hun document.  Let op: dit geldt voor een aanvraag identiteitskaart voor kinderen met een leeftijd tot twaalf jaar en een aanvraag paspoort tot achttien jaar.

Wij versturen uw aanvraag naar het bedrijf dat paspoorten en identiteitskaarten maakt.

Bij de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart maakt de medewerker aan de balie direct een afspraak voor het afhalen van uw document. Het duurt zes werkdagen om uw paspoort of identiteitskaart te maken. Bij het ophalen neemt u mee:

 • paspoorten en identiteitskaarten die wij nog niet ongeldig hebben gemaakt.

 

Wij verwijzen u door naar deze pagina. Hier vindt u alle informatie over wat u moet doen als u uw paspoort/identiteitskaart bent verloren of als deze is gestolen.

Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig? Bel dan met 14 0321 voor een spoedaanvraag. Bij spoed betaalt u extra kosten.  Maakt u de afspraak voor 15.00 uur, dan kunt u in principe uw paspoort of identiteitskaart uiterlijk na twee werkdagen, na 10.00 uur ophalen. Bij de spoedaanvraag maakt de medewerker van de balie direct hiervoor een afspraak. Wij kunnen u niet garanderen dat het paspoort of de identiteitskaart op tijd binnen is. Wij zijn afhankelijk van de postbezorging en het bedrijf dat de documenten levert. Houd er rekening mee dat zaterdagen, zondagen en feestdagen geen werkdagen zijn. Op deze dagen krijgen wij geen paspoorten of identiteitskaarten bezorgd.

Noodpaspoort

Vertrekt u vandaag al? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee voor een noodpaspoort.

Ja, u heeft toestemming nodig. Zorg dat als u op reis gaat u een ingevuld toestemmingsformulier ‘Reizen met minderjarige naar het buitenland’ bij u heeft. Hiermee toont u aan dat u toestemming heeft van de andere ouder. Reist u zonder deze toestemming? Dan kan politie en douane dat zien als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Ja, de ouders/gezaghouders moeten het formulier toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland invullen. Dit neemt uw kind mee op reis.

Vanaf 4 januari 2021 heeft de identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart ontvangt u daarom binnen vijf werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op de website van DigiD. Vanaf 2 augustus wordt een nieuw model geïntroduceerd met een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van RvIG.

De belangrijkste verschillen tussen een Nederlands paspoort en een Nederlandse Identiteitskaart zijn:

 • de Nederlandse ID-kaart is als reisdocument geldig binnen de EU-landen, de EER , Monaco, Montenegro, San Marino, Servië, Turkije en Zwitserland. Op de website van de Rijksoverheid is er meer informatie te vinden. Met een paspoort kunt u wereldwijd reizen;

Let op: vanaf 1 oktober 2021 kunt u niet meer met een identiteitskaart naar Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland) reizen. Op de website van de Rijksoverheid is er meer informatie over te vinden.

 • voor het aanvragen van een ID-kaart is toestemming van ouders of gezaghouders nodig tot twaalf jaar. Voor het aanvragen van een paspoort is tot achttien jaar toestemming van de ouders of gezaghouders nodig;
 • een ID-kaart is een pasje zo groot als een bankpasje. Een paspoort is een boekje;
 • een ID-kaart is iets goedkoper dan een paspoort.