Geboorte, aangifte

U maakt voor de geboorteaangifte van uw kindje een afspraak. U doet dit:

 • binnen drie dagen na de geboorte;
 • als uw kindje geboren is in gemeente Dronten.

Maak hier makkelijk en snel online uw afspraak voor geboorteaangifte. Als beide ouders niet Nederlands zijn, kunt u ook een afspraak maken

Is uw kindje in een andere gemeente geboren? Dan doet u in die gemeente uw aangifte van geboorte.

Binnen drie dagen na de dag van geboorte van uw kindje doet u aangifte. De dag van geboorte telt hierbij niet mee. Valt de laatste van de drie dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn met een dag verlengd. Ook moeten er in de termijn altijd twee werkdagen zitten.

Dag van geboorte Dag van aangifte
Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag

De gemeente maakt een geboorteakte op. Hierin staat de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen. 

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • eventueel een erkenningsakte ongeboren kind;
 • eventueel een trouwboekje;
 • eventueel een akte van naamskeuze;
 • eventueel een verklaring van de arts of verloskundige.

Aangifte van geboorte is gratis.
Uittreksel of afschrift: € 14,-.

 • de moeder;
 • de juridische vader;
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was. (Alleen als de moeder en vader geen aangifte kunnen doen);
 • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is. (Alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was).

Elke inwoner is verplicht om een zorgverzekering te hebben volgens de Nederlandse wet. Uw kindje is niet vanzelf meeverzekerd. Vergeet dus niet uw kindje na de geboorte aan te melden voor een zorgverzekering. Tot achttien jaar is de zorgverzekering gratis.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Wilt u de naam van de vader aan het kindje geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Kiest u de naam van de moeder, neem dan een schriftelijke machtiging van de moeder mee. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. U heeft wel een schriftelijke machtiging van de moeder nodig.