Erkenning van een kind

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. De erkenning van een kind mag u in elke gemeente in Nederland doen. In Dronten kunt u hiervoor makkelijk en snel een afspraak maken.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Formulieren

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van zestien jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • het kind heeft nog geen juridische vader;
 • heeft een kind al twee ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend;
 • staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter;
 • mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen;
 • bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Voor het erkennen van een (ongeboren) kind heeft u een afspraak nodig. Maak de afspraak hier (ouders Nederlands) of hier (ouders niet Nederlands).

De medewerker burgerzaken controleert of de moeder en erkenner niet te nauw verwant zijn en of het (ongeboren) kind niet toch al twee ouders heeft.
Soms is hier meer tijd voor nodig, of moet u nog meer documenten laten zien.
Neem in ieder geval contact op met de afdeling burgerzaken via 140321 of burgerzaken@dronten.nl als (één van) onderstaande situatie(s) voor u geldt:

– Uw kind woont in het buitenland en/of is daar geboren;

– U (moeder of erkenner) bent in het buitenland geboren en/of woonde daar langere tijd;

– Als u (beiden) niet de Nederlandse nationaliteit hebt.

Geldt (één van) bovenstaande situatie(s) niet? Dan geldt onderstaande informatie voor u.

Zijn de moeder en de erkenner in Nederland geboren? En komt moeder mee naar de afspraak?

Neem dan het volgende mee:
– uw geldige identiteitsbewijs;
– geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente (alleen mogelijk als het niet om het eerste kind gaat)? En is het kind geboren in Nederland?

Neem dan het volgende mee:
– uw geldige identiteitsbewijs;
– schriftelijke toestemming van de moeder;
– handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
– geldig identiteitsbewijs moeder.

 

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in twee situaties:

 • huwelijk met de moeder;
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Bij erkenning van uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen.
Alle informatie hierover vindt u op de pagina over naamskeuze. Deze keuze geldt ook voor alle volgende kinderen met dezelfde ouders.

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind. Daarbij moeten deze twee punten van toepassing zijn:

 • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind;
 • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geboorteakte kind;
 • overlijdensakte vader.

Wat zijn de kosten?

Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Erkent u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023?
Erkent de vader of duomoeder het (ongeboren) kind? Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023?
Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.