Erkenning van een kind en naamskeuze

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. De erkenning van een kind mag u in elke gemeente in Nederland doen. In Dronten kunt hiervoor makkelijk en snel een afspraak maken.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan krijgt elk volgend kind ook deze achternaam. Situaties die veel voorkomen:

 • U bent getrouwd: uw kind krijgt de achternaam van de vader, tenzij u kiest voor de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte;
 • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de achternaam van de moeder;
 • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de achternaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • het kind heeft nog geen juridische vader;
 • heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend;
 • staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter;
 • mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen;
 • bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder;
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Voor het erkennen van een (ongeboren) kind heeft u een afspraak nodig. Maak de afspraak hier (ouders Nederlands) of hier (ouders niet Nederlands).

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • geldig identiteitsbewijs moeder.

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent.

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind. Daarbij moeten deze 2 punten van toepassing zijn:

 • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind;
 • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geboorteakte kind;
 • overlijdensakte vader.

Wat zijn de kosten?

Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.