Inkomenstoeslag

Heeft u minimaal drie jaar lang een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen. De toeslag is in 2023:

  • € 300,00 voor een alleenstaande.
  • € 500,00 voor een alleenstaande ouder.
  • € 400,00 voor getrouwd of samenwonenden zonder ten laste komende kinderen.
  • € 500,00 voor getrouwd of samenwonenden met ten laste komende kinderen.

De toeslag wordt met € 50,00 verhoogd voor elk ten laste komend kind van 12 tot 18 jaar in het gezin.

Aanvragen

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.

De aanvraag duurt maximaal acht weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Voor uw aanvraag heeft u ook bewijsstukken nodig. Welke dat zijn, staat in het formulier. De bewijsstukken voegt u bij het aanvraagformulier. U verstuurt het ingevulde formulier met de bewijsstukken per post.  Of u geeft het af bij de receptie van het gemeentehuis.

• u bent (allebei) tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
• u bent geen student of scholier;
• u hebt de afgelopen twaalf maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
• uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (110% van de norm is voor alleenstaanden € 1.249.47 en voor gehuwden € 1.784,95 exclusief vakantietoeslag*). Als u met meerdere mensen of met meerderjarige kinderen woonachtig bent, gelden afwijkende normen. Informeer bij het team Bijzondere regelingen welke norm voor u van toepassing is);
• uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is niet hoger dan de voor u geldende grens (de vermogensgrens is voor alleenstaanden € 7.605,00 en voor alleenstaande ouders en gehuwden € 15.210,00).

Uw re-integratieconsulent of gids beoordeelt of het voor u of uw partner naar verwachting mogelijk is om binnen twaalf maanden een inkomen van tenminste de voor u geldende bijstandsnorm te verwerven. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met uw kennis en mogelijkheden en met de inspanningen die u heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Als het krijgen van hoger inkomen wel mogelijk is, maar u heeft hier niet voldoende aan meegewerkt, dan heeft u geen recht op deze toeslag.