Vergoeding controle coronatoegangsbewijzen

Ondernemers en verenigingen, die verplicht zijn om in de periode tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 bij publieke plaatsen in Dronten coronatoegangsbewijzen te controleren, kunnen bij de gemeente een vergoeding van maximaal € 2.000 aanvragen voor de kosten van de controles.

In de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen is vastgelegd wie een aanvraag kan indienen. Ook staat daar aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 1 februari 2022.

De subsidieregeling en het aanvraagformulier zijn op deze pagina te vinden onder ‘downloads’.