Subsidieregeling compensatie energiekosten vrijwilligersorganisaties

Met deze subsidieregeling biedt het college een gedeeltelijke compensatie van gestegen energiekosten voor het jaar 2023. Het is voor vrijwilligersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid. Het is voor vrijwilligersorganisaties die door gestegen energiekosten moeite hebben met het organiseren van hun activiteiten.

In de subsidieregeling is vastgelegd wie een aanvraag kan indienen. Ook aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober 2023.