Bijzonderheden rondom feestdagen

Tijdens feestdagen kan het zijn dat de afvalinzameling op een andere datum plaatsvindt dan u gewend bent. Hou hiervoor de afvalkalender in de Afvalwijzer in de gaten.

Rondom kerstmis en oud en nieuw worden alle openbare prullenbakken afgesloten om vernieling te voorkomen.

Ondergrondse containers worden tijdens de jaarwisseling eerder afgesloten om vernieling te voorkomen.

Wij vragen dringend om geen afval naast de ondergrondse containers te zetten als ze gesloten zijn. Zeker glas levert gevaarlijke situaties op als dit naast de containers geplaatst wordt.