Actueel

RSS

Geslaagden klimaatcursus IVN

Wethouder Lazise Hillebregt feliciteert de geslaagden van de klimaatcursus IVN!

Gemeente en OFW tekenen voor realisatie flexwoningen

Woensdag 5 juli tekenden wethouder Peter van Bergen van gemeente Dronten en Noek Pouw, directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van flexwoningen in Dronten.

Storm Poly en veiligheid

In de dorpsbossen van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant liggen nog veel bomen om en hangen er losse takken in de bomen. Dat levert gevaarlijke situaties op, maar het is onmogelijk om alle gebieden af te zetten. Daarom een dringend verzoek om alert te zijn en de bossen voorlopig te mijden.

Woning aan De Stag in Dronten gesloten vanwege drugshandel

Op 6 juli 2023 is een woning aan De Stag in Dronten gesloten en verzegeld. Aanleiding voor de sluiting is de drugshandel die in en om het pand plaatsvond en de overlast die dat veroorzaakte in de buurt.

Piekdrukte aanvraag rijbewijzen, ID-kaarten en paspoorten

Let op: het is momenteel ontzettend druk met paspoortaanvragen en de wachttijden zijn langer dan normaal. De online agenda op onze website geeft de juiste informatie over de beschikbare plekken voor de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Topambtenaren uit Den Haag bouwen mee aan een betere en eenvoudigere (jeugd)beschermingsketen

Topambtenaren van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten waren op 3 juli op werkbezoek in Dronten bij de proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Flevoland. Zij bouwden daar samen met professionals uit de jeugdbeschermingsketen aan het verbeteren van hulp en ondersteuning aan gezinnen met en zonder kinderen.

Zonne-energie IJsseloog: voor nu een niet haalbare ontwikkeling

Het onderzoek wijst uit dat dit onder de huidige condities momenteel voor dit baggerslibdepot niet haalbaar is.

Herbouw gedenkmonument Wilhelminabos

Er is overleg geweest tussen KWF, gemeente Dronten en Staatsbosbeheer over de vernieling van de gedenkplek voor overledenen aan kanker in het Wilhelminabos in de nacht van 18 juni op 19 juni. Er zijn een aantal belangrijke besluiten genomen.