Terug naar het overzicht

Begroting Dronten aangepast

Het college van B. en W. van gemeente Dronten heeft de gemeenteraad erover geïnformeerd dat er een verkeerde boeking heeft plaatsgevonden in de Begroting van 2023. Hoewel de boeking alleen betrekking heeft op rentelasten over de activa, had de boeking ook effect op de financiële tabellen. Het college schrijft het buitengewoon vervelend te vinden dat dit is gebeurd en heeft een nieuwe begroting aangeboden.

Het beleid dat is opgenomen in de begroting blijft onveranderd, omdat de correctie daar geen invloed op heeft. De lasten op programma- en totaalniveau zijn hoger. Ook worden reserves op totaalniveau anders, waardoor het weerstandsvermogen wijzigt. Ondanks de aanpassingen blijven de financiële kengetallen positief. Gemeente Dronten kan eventuele calamiteiten dan ook financieel blijven opvangen.

Het college van Dronten vindt het belangrijk om een reële begroting voor te leggen. Uit gesprekken met toezichthouder, provincie Flevoland, blijkt dat ze van mening is dat de gemeente voorzichtig begroot. Met de Septembercirculaire 2022 in het vooruitzicht, vertrouwt het college erop dat ondanks het negatieve saldo in 2026, de boekhouding van gemeente Dronten robuust en wendbaar blijft.

Het college heeft de gemeenteraad zijn excuses aangeboden voor het ongemak en schrijft zijn lessen te hebben getrokken uit het incident en beraadt zich er intern over hoe, ondanks hoge werkdruk, zorgvuldigheid geborgd kan blijven.

De aangepaste begroting is te vinden door te klikken op de volgende link.

De gemeenteraad vergadert woensdag 12 oktober, donderdag 27 oktober en donderdag 3 november over de begroting.