Koopzondagen en winkeltijden, ontheffing

De winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. Wilt u uw winkel buiten de normale openingstijden openen? Bijvoorbeeld omdat u een nachtwinkel hebt? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.
Voor de doordeweekse (werk)dagen zijn de openingstijden vastgesteld in de Winkeltijdenwet

Wilt u buiten de vastgestelde openingstijden open zijn? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan. U vraagt deze ontheffing schriftelijk aan. Omschrijf in uw aanvraag de activiteiten die plaatsvinden tijdens de extra openstelling. Meld ook de dagen en tijdstippen waarop u ontheffing wilt van de winkeltijdenwet.

De kosten zijn te vinden in de legesverordening in titel 3, hoofdstuk 1 horeca, paragraven 3.1 tot en met 3.1.9.

Uw winkel mag geopend zijn:

  • van maandag t/m zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;
  • op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december tot 19.00 uur;
  • het college van burgemeester en wethouders kan maximaal veertien koopzon- en/of feestdagen aanwijzen waarop winkels geopend mogen zijn.

Wilt u uw winkel buiten de bovengenoemde openingstijden openen? Dan hebt u een ontheffing nodig op grond van de Winkeltijdenwet.
De ontheffing hebt u ook nodig als u uw winkel wilt openen op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Koningsdag is volgens de winkeltijdenwet geen feestdag. Dan mag een winkel volgens de openingstijden uit de winkeltijdenwet geopend zijn.

Op deze website kunt u zien welke koopzondagen er zijn in de gemeente.