Overige vergunningen en/of ontheffingen bij evenementen

Schenken van alcohol

Wanneer u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken op uw evenement heeft u daar een ontheffing van artikel 35 Drank- en horecawet voor nodig. Met het aanvraagformulier ‘ontheffing drank en horeca’ kunt u dit aanvragen. U kunt het formulier opsturen naar evenementen@dronten.nl.
Dit formulier moet minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement ontvangen zijn. Let u er op dat u het formulier zo uitgebreid invult en de bijlagen meestuurt?

Kosten worden in rekening gebracht volgens de Legesverordening 2021 (artikel3.1.1.5).

Sterk alcoholhoudende dranken (Alcoholpercentage minimaal 15%) mogen niet geschonken worden tijdens evenementen.

Melding brandveilig gebruik

Organiseert u iets waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? U moet een melding maken in de volgende gevallen:

 • Er wordt in een verblijfsruimte bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen;
 • Het betreft een verblijfsruimte die bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk;
 • Er wordt in een verblijfsruimte verzorging geboden aan:
  1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of;
  2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Met het ‘formulier brandveilig gebruik‘  kunt u dit melden. U kunt het formulier naar evenementen@dronten.nl opsturen. Dit formulier moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het uw activiteit ontvangen zijn.

Let u er op dat u het formulier zo uitgebreid invult;

 • een tekening van de situatie bijvoegt;
 • een plattegrond met maten (hierop moeten de voorwerpen staan die groter zijn dan 25m2);
 • een plattegrond van elke ruimte die bedoeld is voor meer dan 150 mensen tegelijk;
 • U geeft het maximum aantal mensen aan dat in de ruimte zal zijn.

Een melding brandveilig gebruik is gratis.

Let op: als u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig heeft, dan hoeft u niet apart de melding ‘brandveilig gebruik’ te maken. Dit wordt al meegenomen in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. U hoeft ook geen melding ‘brandveilig gebruik’ te maken als er voor de betreffende activiteit al een vergunning voor brandveilig gebruik is afgegeven.