Nuttige informatie voor het organiseren van uw evenement

Als u een evenement gaat organiseren zijn er veel dingen waar u rekening mee moet houden. Om te zorgen dat u als organisator niet alleen een leuk, maar ook een gezond en veilig evenement neerzet, treft u hieronder mogelijk relevante en nuttige informatie hiervoor aan. Wij hopen dat het u helpt bij het organiseren van uw evenement.

Het onderwerp ‘veiligheid’ is een belangrijk aandachtspunt voor de vergunningverlening. Om tot een afgewogen besluit te komen vraagt de gemeente vaak advies aan de hulpdiensten, voordat er een vergunning wordt afgegeven. Door het opstellen van een veiligheidsplan bereidt u zich voor op de bestrijding van een mogelijk incident. Relevante informatie als belangrijke telefoonnummers en afspraken over onder andere beveiliging, brandveiligheid, EHBO en verkeer worden hierin beschreven.

Format veiligheidsplan gemeente Dronten

Een duidelijke, begrijpelijke en concrete plattegrond van het evenement is één van de voorwaarden waaraan de vergunningsaanvraag moet voldoen. Hieronder vindt u luchtfoto’s van verschillende locaties in de gemeente Dronten.

Locaties luchtfoto’s:

Als u een evenement gaat organiseren in Flevoland, zijn er veel dingen waar u rekening mee moet houden. Om te zorgen dat u als organisator niet alleen een leuk, maar ook een gezond en veilig evenement neerzet, heeft GGD Flevoland een aantal richtlijnen opgesteld. Op de website van GGD Flevoland vindt u een overzicht van de inhoud van die richtlijnen. De veiligheidsaspecten van een evenement zijn tenslotte een belangrijke verantwoordelijkheid van de organisator van een evenement.

Brand, terroristische aanslagen, slecht weer en andere noodsituaties vereisen een evacuatie of ontruiming. Helaas leiden veel noodsituaties tot gewonden en doden. Menselijk gedrag tijdens de evacuatie of ontruiming kan het initiële gevaar nog meer vergroten. Bijvoorbeeld door een vertraagde reactie of door niet de dichtstbijzijnde (nood)uitgang nemen. Het document ‘menselijk gedrag in noodsituaties’ geeft u als organisator tips hoe u zo goed mogelijk voorbereid kan zijn op- en kan handelen in noodsituaties.

Het document ‘menselijk gedrag in noodsituaties’.

Wilt u weten waar op dit moment aan de weg wordt gewerkt in Flevoland (en specifiek in de gemeente Dronten)?  Dit vindt u op de digitale kaart van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.