Drank- en horecawet, ontheffing

Schenkt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank, dan vraagt u een ontheffing Drank- en Horecawet aan.

Let op:
Vraagt u een evenementenvergunning aan, dan hoeft u geen aparte aanvraag voor een ontheffing Drank- en Horecawet in te dienen. Deze ontheffing is verwerkt in de aanvraag voor de vergunning.

U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met 14 0321 of mailen naar apv@dronten.nl.

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten;
  • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;
  • De horecagelegenheid, die in de bestaande vergunning wordt genoemd, wijzigt.

De kosten voor een ontheffing kunt u vinden via onze legesverordening. 

Uiterlijk 10 werkdagen voordat u een bijzondere gelegenheid organiseert buiten een horeca-inrichting waarbij u zwakalcoholhoudende drank wilt schenken vraagt u de ontheffing aan.

Iedereen (dus ook een niet-horecaondernemer) kan een ontheffing aanvragen als het gaat om een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. U kunt de ontheffing aanvragen voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen.