Terrasvergunning

Bij uw horecaonderneming hoort natuurlijk een terras. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen. Aan het onderhouden van een terras zitten wel regels verbonden.

In eerste instantie maakt de terrasvergunning deel uit van de exploitatievergunning. Bij het aanvragen van de exploitatievergunning levert u een situatietekening met afmetingen en het aantal vierkante meters van het terras aan. Vervolgens controleert de gemeente Dronten of uw voorgestelde terras mogelijk is.

Als horeca niet de hoofdactiviteit van uw onderneming is, heeft u geen exploitatievergunning nodig. In dat geval kunt u een terrasvergunning aanvragen op basis van artikel 2.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving. U doet dit door het aanvraagformulier terrasvergunning en situatietekening op te sturen naar APV@dronten.nl.

Het onderhouden van een terras kent veel regels. Enkele belangrijke staan hieronder uitgeschreven. U kunt alle informatie vinden in ons terrassenbeleid.

 • Er moet altijd een voldoende ruimte blijven voor een duidelijke en toegankelijke looproute, zodat iedereen, inclusief mindervalide personen, ongehinderd gebruik kan maken van het openbaar gebied;
 • Uw terras mag geopend zijn op:
  • Maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 23:00 uur;
  • Vrijdag en zaterdag van 09:00 uur tot 00:00 uur;
  • Zondag van 09:00 uur tot 23:00 uur;
  • Als de eerstvolgende dag een nationale vrije dag is (bijvoorbeeld 2e paasdag) dan mag u de openingstijden van vrijdag en zaterdag aanhouden.
 • Als uw bedrijf later dan 09:00 uur opent en eerder dan 23:00 uur sluit, bijvoorbeeld volgens de sluitingstijden van de Winkeltijdenwet, dan gelden deze openingstijden ook voor het terras;
 • Een terras mag niet dichtbij een brandkraan staan;
 • Voor hulpdiensten moet een doorgang van minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog vrijgehouden;
 • Muziek mag niet op het terras, behalve bij collectieve festiviteiten of bij een aangevraagde festiviteit.

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost: € 49,20.
Ook geldt een precariobelasting. Dit is een belasting voor het gebruiken van gemeentegrond.
Dit bedrag is: € 197,25 per jaar.