Alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting, vergunning

Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.

U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd. U kunt hiervoor mailen naar apv@dronten.nl.

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten;
  • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;
  • De horeca-gelegenheid, die in de bestaande vergunning wordt genoemd, wijzigt.

De wet Bibob

Bij het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld de horeca, seksinrichtingen en speelautomatenhallen geldt de Wet Bibob. De Wet Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob) voorkomt dat criminele activiteiten ongewild en onbewust mogelijk wordt gemaakt door de gemeente. De gemeente wil malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan een gezonde en integere horecabranche.

U moet het vragenformulier Wet Bibob invullen

Dit is nodig bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Hiermee doet de gemeente een integriteitsonderzoek naar uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf zijn betrokken. In het formulier staan vragen over de financiering en zeggenschapsstructuur van uw onderneming. Ook staat aangegeven welke documenten u moet aanleveren.
Para commerciële horecabedrijven en slijterijen hoeven het vragenformulier Wet Bibob niet in te vullen.

De gemeente doet eerst eigen onderzoek

Blijkt na onderzoek dat de vergunning mogelijk gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten? Dan kan advies worden gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Hiermee wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort. Nadat het advies is ontvangen wordt een besluit genomen op de aanvraag.

Zijn er geen twijfels over de integriteit van de ondernemer of de bij de onderneming betrokken personen? Dan kan de vergunning worden verleend.

 

Aan de drank- en horecavergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • alle leidinggevenden (een leidinggevende zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet) zijn minimaal 21 jaar;
  • alle leidinggevenden zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete);
  • alle leidinggevenden staan niet onder curatele;
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig;
  • elke leidinggevende staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne;
  • uw horecazaak of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

 

U dient een verzoek tot wijziging in. Dit kunt u doorgeven via de mail naar  apv@dronten.nl.

U vraagt opnieuw een drank- en horecavergunning aan.

Als u bouwtechnische aanpassingen heeft gedaan, dan meldt u dit binnen een maand via het mailadres apv@dronten.nl.