Onroerende zaak kopen, huren of pachten

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

Als u een onroerende zaak wilt kopen, huren of pachten, kunt u contact opnemen met de gemeente. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen op de website.

Wij nemen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Dit gebeurt via e-mail of telefonisch.

De kosten zijn afhankelijk wat u koopt, huur of pacht.

Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Publiekrechtelijk ligt vast dat iemand op een perceel mag bouwen als het bestemmingsplan dit toestaat. Een bouwvergunning is in de meeste gevallen nodig.

Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben. Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht is een zakelijk recht om grond die eigendom is van een ander te mogen gebruiken. Het recht blijft gevestigd, ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het kadaster. Het gebruiksrecht kan zover gaan dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel. Opstal- en erfpachtrecht wordt veelal voor bepaalde tijd aangegaan.

Om speculatie tegen te gaan, stelt de gemeente aanvullende criteria bij de aankoop. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.