Demonstratie op openbare plaats

Een demonstratie of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt, al dan niet in een optocht. De groep doet dit om anderen hun standpunt op religieus, politiek of maatschappelijk gebied duidelijk te maken.

Een demonstratie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting staat voorop. Een demonstratie kan op elke openbare plaats gehouden worden in de vorm van een betoging, vergadering of andere bijeenkomst.

U kunt een demonstratie schriftelijk melden, dat wil zeggen per brief of email.  U moet 36 uur van te voren de demonstratie schriftelijk melden. U kunt uw email sturen naar vth@dronten.nl.
De gemeente kan in het belang van de openbare orde en veiligheid voorschriften geven voor uw demonstratie of optocht.

Om een betoging of demonstratie te mogen organiseren, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het hoofddoel van de demonstratie moet meningsuiting zijn;
  • De demonstratie moet vreedzaam zijn;
  • De openbare orde mag niet in het geding komen.

In uw brief of email moet u de volgende gegevens, in ieder geval vermelden:

  • Naam, adres en telefoon van degene die de demonstratie houdt;
  • Het doel van de demonstratie;
  • De datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging;
  • Plaats en – indien van toepassing – route en de plaats van beëindiging;
  • Voor zover van toepassing de wijze van samenstelling;
  • Korte omschrijving van de activiteit;
  • Maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloopt te bevorderen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een betoging of demonstratie.