Handhavingsverzoek

Een handhavingsverzoek dient u in wanneer u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. U kunt alleen een verzoek indienen wanneer u een rechtstreeks, persoonlijk en actueel, belang heeft bij de handhaving van de regels.

Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Gaat u dan eerst zelf het gesprek met de overtreder aan. Samen kunt u de situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. Eventueel kan Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Buurtbemiddeling (MDF) u begeleiden met een gesprek.

Komt u er samen met de overtreder niet uit? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven; dit heet een verzoek tot handhaving. Aan het indienen van het verzoek tot handhaving zijn voorwaarden verbonden. Voldoet uw verzoek niet aan deze voorwaarden, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Een verzoek:

  • Kan alleen schriftelijk ingediend worden;
  • Moet voorzien zijn van uw naam, adres en uw handtekening. Het verzoek kan niet anoniem worden ingediend;
  • Moet voorzien zijn van een omschrijving van de situatie;
  • Moet voorzien zijn van een aanduiding van het besluit dat wordt gevraagd;
  • Moet voorzien zijn van een dagtekening.

Uw verzoek tot handhaving kunt u sturen naar Gemeente Dronten Postbus 100 8250 AC  Dronten