Sloopmelding

U maakt een melding als u een bouwwerk of een deel hiervan wilt slopen. Een sloopmelding maakt u via Omgevingsloket.

Een sloopmelding is gratis. Het inleveren van asbest bij de milieustraat is ook gratis.

Na de beoordeling van uw sloopmelding stuurt de gemeente een brief. Hierin staat of de melding akkoord is of niet akkoord is. Is uw melding niet compleet? Dan is wettelijk uw melding niet gedaan. U krijgt dan bericht dat uw melding niet akkoord is. U moet dan een nieuwe melding indienen.
Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden dient u zich te houden.

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint moet u dit melden bij de gemeente. Dit doet u minimaal twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Dit moet u schriftelijk kenbaar maken. 
Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan maakt u dit ook schriftelijk kenbaar bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Dit kunt u in beide gevallen ook doen door een mail te sturen naar gemeente@dronten.nl.

U moet een sloopmelding doen wanneer er:

  • bij de sloop meer dan tien m³ sloopafval ontstaat;
  • wanneer er asbest wordt verwijderd.

Bij het verwijderen van asbest en in het geval van slopen, wanneer het bouwwerk gebouwd is voor 1994, dient u bij de sloopmelding altijd een recent asbestinventarisatierapport bij te voegen. Hierop is een uitzondering van toepassing.
Als particulier mag je na een sloopmelding (zonder asbestinventarisatierapport) zelf asbest dakplaten verwijderen indien:

  • de asbestplaten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie;
  • het asbest niet beschadigd is (dus alleen hele platen);
  • de oppervlakte van niet meer dan 35 m² meter omvat.

Is uw gebouw een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. U heeft hiervoor een omgevingsvergunning met de activiteit ‘sloop’ nodig.

Heeft u van de gemeente een bewijs van ontvangst ontvangen? Dan mag u tot maximaal 35 m² inleveren bij de milieustraat. U kunt per keer maximaal drie platen naar de milieustraat brengen. 

  1. u verpakt thuis het asbest in dubbele laag doorzichtig 0,2 mm dik plastic. Plak de naden goed af;
  2. voordat u het asbest kan brengen moet u eerst een melding hiervoor indienen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Wij zijn bereikbaar op 14 0321;
  3. als er plek is, kunt u het asbest brengen naar de milieustraat binnen de openingstijden.