Risicokaarten

Op de website Risicokaart vindt u een overzicht van de kwetsbare objecten, de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de overstromingsrisico’s in onze gemeente.

De risicokaart brengt zaken helder en duidelijk in beeld en biedt veel extra informatie over risico-objecten en -gebieden. Op de kaart staan verschillende typen rampen. Denk hierbij aan ongelukken met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. De Risicokaart laat risicosituaties zien die kunnen leiden tot rampen en crises.