Toezicht op en handhaving van openbare orde

BOA’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Indien nodig handhaven zij ook.

BOA

Een BOA is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in dienst van de gemeente. De taak van een boa is het controleren op de naleving van algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden zijn fietsen in het voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Politie

Ook politieagenten hebben een duidelijke taak in het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Meer leest u op de website van de politie.

Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie treft u de wijkagenten van de gemeente Dronten aan.

Een handhavingsverzoek dient u in wanneer u denkt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het gaat hier om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. U kunt alleen een verzoek indienen wanneer u een rechtstreeks, persoonlijk en actueel, belang heeft bij de handhaving van de regels.

Ga zelf het gesprek aan.
Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Gaat u dan eerst zelf het gesprek met de overtreder aan. Samen kunt u de situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. Eventueel kan Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Buurtbemiddeling (MDF) u begeleiden met een gesprek.

Komt u er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. Hiervoor dient u een verzoek tot handhaving in. Aan het indienen van het verzoek tot handhaving zijn voorwaarden verbonden. Voldoet uw verzoek niet aan deze voorwaarden, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

Uw verzoek tot handhaving:

  • kan alleen schriftelijk ingediend worden;
  • moet voorzien zijn van uw naam, adres en uw handtekening. Het verzoek kan niet anoniem worden ingediend;
  • moet voorzien zijn van een omschrijving van de situatie;
  • moet voorzien zijn van een aanduiding van het besluit dat wordt gevraagd;
  • moet voorzien zijn van een dagtekening.
  • Binnen 8 weken zal de gemeente een beslissing nemen voor uw verzoek tot handhaving

Uw verzoek tot handhaving kunt u sturen naar

Gemeente Dronten
Postbus 100
8250 AC  Dronten