Maatschappelijke participatie en toegankelijkheidsbijdrage

De Maatschappelijke participatie en toegankelijkheidsbijdrage is bedoeld om gezinnen met een laag inkomen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

De toegankelijkheidsbijdrage is verbonden aan de Pas van Dronten.  

Nadat u het tegoed heeft geactiveerd, kunt u betalen met de Pas van Dronten. U kunt betalen bij diverse organisaties die sportieve en culturele activiteiten aanbieden. Pashouders van 18 jaar en ouder kunnen ook een vergoeding krijgen voor het internetabonnement. Hiervoor maakt u makkelijk en snel online een afspraak. Neem uw Pas van Dronten en een bewijs van de betaling van het internetabonnement mee naar de afspraak. Het tegoed wordt dan van uw pas afgeschreven en binnen vier weken op uw rekening gestort.

Ook kunnen cadeaukaarten voor sportartikelen bij Scapino Dronten worden afgeschreven van het tegoed van de Pas van Dronten. Maak hiervoor via de website of telefonisch een afspraak met de balie van het vakgebied Sociaal Domein (activiteit: toegankelijkheidsbijdrage). Op het moment dat het tegoed is afgeschreven, ontvangt u een cadeaukaart. Hiermee kunt u sportartikelen en -kleding kopen bij Scapino in Dronten. Er is een maximumbedrag van € 100,00 per pashouder. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Er zijn alleen kaarten van € 50,00 beschikbaar. U kunt dus € 50,00 of € 100,00 van uw pas laten afschrijven. Staat er niet genoeg tegoed (meer) op uw Pas van Dronten? Dan kunt u er dit jaar geen gebruik van maken.

Het tegoed van 2021 vervalt op 1 januari 2022.
De aanvraag voor het jaar 2022 kunt u doen vanaf 1 januari 2022.

Wanneer u een lopende bijstandsuitkering heeft aan het begin van een kalenderjaar, dan wordt de bijdrage automatisch toegekend aan u, uw eventuele partner en kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

Het hele proces duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.
Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, kunt u tot 1 november 2021 een aanvraag doen voor het jaar 2021. 
De aanvraag voor het jaar 2022 kunt u doen vanaf 1 januari 2022.

• Gehuwden (per persoon) – € 150,00;
• Alleenstaande of alleenstaande ouder – € 170,00;
• Kind tussen 3 en 12 jaar (op 1 januari 2021) – € 320,00;
• Kind van 12 jaar of ouder (op 1 januari 2021) – € 425,00.

Het aanbod van activiteiten en producten is voor kinderen verruimd met een vergoeding voor een computerpakket (of tablet) voor maximaal € 400,00 eenmalig. Dit geldt alleen voor brugklassers op scholen waar geen (gratis) computerregeling is. Het Almere College en Ichthus College hebben wel een (gratis) computerregeling.

U komt in aanmerking wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau of iets daarboven (maximaal 110 procent van de voor u geldende bijstandsnorm). Ook bij een hoger inkomen, maar een lager besteedbaar inkomen, kunt u onder sommige voorwaarden meedoen aan deze regeling. Deze voorwaarden zijn dat u ook kunt meedoen op het moment dat u door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor meer dan drie maanden bent toegelaten tot de Voedselbank Dronten.

Neem dan contact op met het team Bijzondere regelingen, bereikbaar via telefoonnummer 14 0321.