Toegankelijkheidsbijdrage

De toegankelijkheidsbijdrage is bedoeld om gezinnen met een laag (besteedbaar) inkomen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

De toegankelijkheidsbijdrage is verbonden aan de Pas van Dronten.  Over het jaar 2023 kunt u geen aanvraag meer doen. Vanaf begin januari 2024 zijn de formulieren voor 2024 beschikbaar.

Nadat u het tegoed heeft geactiveerd, kunt u betalen met de Pas van Dronten. U kunt betalen bij diverse organisaties die sportieve en culturele activiteiten aanbieden. Pashouders van achttien jaar en ouder kunnen ook een vergoeding krijgen voor het internetabonnement. Hiervoor maakt u makkelijk en snel online een afspraak. Neem uw Pas van Dronten en een bewijs van de betaling van het internetabonnement mee naar de afspraak. Het tegoed wordt dan van uw pas afgeschreven en binnen vier weken op uw rekening gestort.

Het tegoed van 2023 vervalt op 1 januari 2024.

Wanneer u een lopende bijstandsuitkering heeft aan het begin van een kalenderjaar, dan wordt de bijdrage automatisch toegekend aan u, uw eventuele partner en kinderen in de leeftijd van drie tot achttien jaar.

Het hele proces duurt maximaal acht weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, kon u tot 1 november 2023 een aanvraag doen voor het jaar 2023. 

• gehuwden (per persoon) – € 150,00;
• alleenstaande of alleenstaande ouder – € 170,00;
• kind tussen drie en twaalf jaar (op 1 januari 2023) – € 320,00;
• kind van twaalf jaar of ouder (op 1 januari 2023) – € 425,00.

U komt in aanmerking wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau of iets daarboven (maximaal 110 procent van de voor u geldende bijstandsnorm). Ook bij een hoger inkomen, maar een lager besteedbaar inkomen, kunt u onder sommige voorwaarden meedoen aan deze regeling. Deze voorwaarden zijn dat u ook kunt meedoen op het moment dat u door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor meer dan drie maanden bent toegelaten tot de Voedselbank Dronten.

Neem dan contact op met het team Bijzondere regelingen, bereikbaar via telefoonnummer 14 0321.