Toegankelijkheidsbijdrage

De toegankelijkheidsbijdrage is bedoeld om inwoners met een laag (besteedbaar) inkomen de kans te geven om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

De toegankelijkheidsbijdrage is verbonden aan de Pas van Dronten.


Wanneer u een lopende bijstandsuitkering heeft aan het begin van een kalenderjaar, dan wordt de bijdrage automatisch toegekend. Dit is dan voor u, uw eventuele partner en kinderen in de leeftijd van drie tot achttien jaar. Dit geldt ook voor inwoners waarvan wij weten dat ze een laag inkomen hebben.

Als u geen automatische toekenning hebt gekregen, kunt u zelf een aanvraag indienen.

Het hele proces duurt maximaal acht weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

 

U komt in aanmerking wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau of iets daarboven (maximaal 110 procent van de voor u geldende bijstandsnorm). Ook bij een hoger inkomen, maar een lager besteedbaar inkomen, kunt u onder sommige voorwaarden meedoen aan deze regeling. Deze voorwaarden zijn dat u ook kunt meedoen op het moment dat u door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor meer dan drie maanden bent toegelaten tot de Voedselbank Dronten.

 

Dat hangt af van uw situatie

Uw situatie 110 procent van de geldende uitkeringsnorm, netto per maand, exclusief vakantietoeslag (peilmaand januari 2024)
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.341,60
Gehuwden/samenwonenden van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.916,57
Alleenstaande (ouder) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) € 1.489,92
Gehuwden/samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) € 2.019,27

• Gehuwden (per persoon) – € 150,00;
• Alleenstaande of alleenstaande ouder – € 170,00;
• Kind tussen drie en twaalf jaar (op 1 januari 2024) – € 320,00;
• Kind van twaalf jaar of ouder (op 1 januari 2024) – € 425,00.

Nadat u het tegoed heeft geactiveerd, kunt u betalen met de Pas van Dronten. U kunt betalen bij diverse organisaties die sportieve en culturele activiteiten aanbieden. Pashouders van achttien jaar en ouder kunnen ook een vergoeding krijgen voor het internetabonnement. Hiervoor maakt u makkelijk en snel online een afspraak. Neem uw Pas van Dronten en een bewijs van de betaling van het internetabonnement mee naar de afspraak. Het tegoed wordt dan van uw pas afgeschreven en binnen vier weken op uw rekening gestort.

Het tegoed van 2024 vervalt op 1 januari 2025.

Neem dan contact op met het team bijzondere regelingen, bereikbaar via telefoonnummer 14 0321.