Werkloos na uw vijftigste

Bent u ouder dan 50 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Bent u ouder dan 60 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOW-uitkering. IOW staat voor Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen.

Meer informatie over de IOAW vindt u op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over IOW vindt u op de website van UWV.

 

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent geboren vóór 1 januari 1965;
  • U heeft niet genoeg inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen niet.

Daarnaast moet u voldoen aan minimaal 1 van deze voorwaarden:

  • U werd op of na uw 50e werkloos, maar u heeft nog geen recht op AOW. En u kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering;
  • U kreeg op of na uw 50e recht op een WGA-uitkering. Dit is een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze WGA-uitkering stopt om u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent minder dan 80% arbeidsongeschikt en u had op 28 december 2005 een IOAW-uitkering. (Na deze datum kwam de WIA.)