Jeugdhulp

Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen: Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet (vanaf 1 januari 2022)

Iedereen heeft weleens een vraag over zorg, werk, opvoeden of opgroeien waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Vaak kunnen familie, vrienden of buren helpen met het vinden van een oplossing. Soms lukt dat niet en is professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld jeugdhulp zijn voor uw kind of gezin.

Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar en hun gezin. Jeugdhulp ondersteunt kinderen met bijvoorbeeld een beperking of een psychische stoornis, zoals autisme of een eetstoornis. Maar ook jongeren die gepest worden of faalangst hebben, kunnen baat hebben bij jeugdhulp. Ook ouders worden bij vragen ondersteund. Hierdoor komt er vaak weer meer balans in het gezin. 

Jeugdhulp kunt u bij een Gids Jeugd van de gemeente Dronten aanvragen. De gids zoekt samen met u en uw familie of vrienden naar de juiste hulp voor uw gezin. Voor het maken van een afspraak met een gids kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0321.

Een overzicht van aanbieders van Jeugdhulp in de gemeente Dronten vindt u op deze pagina.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen. Het uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen in de eerste plaats bij de ouders en jeugdige zelf ligt. Komen zij er niet uit, dan kunnen gezinnen bij de gemeente om hulp vragen.

Op deze pagina staan de verordening en de nadere regels Jeugdhulp. Ook vindt u hier verschillende standaardformulieren, zoals een aanvraagformulier, het familiegroepsplan en het pgb-uitvoeringsplan.