Waarmerken kopie of afschrift

Soms heeft u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel. U laat een kopie of afschrift waarmerken tijdens een afspraak.

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • het originele document.

U kunt in principe allerlei documenten door de gemeente laten waarmerken zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort, rijbewijs of een verklaring. Wij waarmerken geen diploma’s of getuigschriften meer.

De kosten per gewaarmerkt afschrift zijn € 11,60.

Ja, dat kan. Neem een geldig legitimatiebewijs mee van de aanvrager en de gemachtigde.