Verklaring onder ede of belofte

Soms hebt u een officieel document nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

Alleen als u geen officieel document hebt of kunt aanvragen, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen. Voor een verklaring onder ede maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0321.

Een verklaring onder ede of belofte afleggen is gratis.

  • een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart;
  • al uw persoonlijke documenten waaruit blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen.

De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • uw eerste inschrijving bij de gemeente;
  • een verzoek van u om gegevens op te nemen;
  • een intern gemeentelijk verzoek.

De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen als:

  • de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen;
  • de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde;
  • er al een officieel document is (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden);
  • er een ander document is waaruit de gegevens blijken.