Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG. Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan vraagt u een VOG aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in vullen.

U kunt daarna snel en makkelijk online een afspraak maken. U neemt het ingevulde formulier mee naar de afspraak. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Dronten. Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

 • een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart;
 • uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag;
 • het ingevulde aanvraagformulier VOG NP of VOG RP of VOG Kinderopvang.

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag;
 • VOG Rechtspersonen: binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag;
 • VOG Kinderopvang: binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag.

Een VOG kost € 41,35

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen);
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort);
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd;
 • een bedrag van € 41,35.