Uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvragen

Vraag een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor het afschrift of uittreksel nodig is.

Burgerzaken kan het afschrift alleen leveren als de gebeurtenis na 01-01-1972 in de gemeente Dronten heeft plaatsgevonden. Was de gebeurtenis voor 01-01-1972, dan kunt u een afschrift uit het geboorteregister aan vragen bij de gemeente Almere.

De kosten voor een verkeerd aangevraagd uittreksel of afschrift worden niet terugbetaald.

Een uittreksel, afschrift of akte kunt u makkelijk en snel online aanvragen met uw DigiD. Denk hierbij aan:
• een huwelijksakte (eventueel met vermelding van echtscheiding);
• akte van partnerschapsregistratie (eventueel met vermelding van echtscheiding);
• geboorteakte;
• akte van overlijden;
• erkenningsakte.

Binnen vijf werkdagen ligt het bij u op de mat.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de Burgerlijke Stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

In de Basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Binnen vijf werkdagen per post.

De kosten voor een uittreksel Burgerlijke Stand zijn € 16,60.

 • voor uzelf;
 • voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan achttien jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat de levensgebeurtenis in gemeente Dronten heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld is uw kind in Amsterdam geboren dan vraagt u het uittreksel aan in Amsterdam;
 • voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier uittreksels en verklaringen.

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig maar een attestatie de vita. Bij de aanvraag neemt u de brief mee van het pensioenfonds. De aanvraag is gratis.

Heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig? En wilt u dit in het buitenland gebruiken? Dat kan. Nederland heeft hiervoor afspraken gemaakt met veel andere landen. U kunt hiervoor makkelijk en snel online een afspraak maken. Welke documenten uit de burgerlijke stand kan ik gebruiken in een ander land? U kunt de volgende akten in andere landen gebruiken:

 • uittreksel geboorteakte, als ouders van verschillend geslacht zijn of als er één ouder is;
 • uittreksel huwelijksakte, als echtgenoten van verschillend geslacht zijn;
 • uittreksel overlijdensakte;
 • verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Er gelden dan geen extra eisen. U kunt ook een van de volgende akten gebruiken:

 • uittreksel geboorteakte van kinderen met ouders van gelijk geslacht;
 • uittreksel huwelijksakte voor personen van gelijk geslacht;
 • aktes van partnerschapsregistratie;
 • aktes van omzetting van een huwelijk in een partnerschapsregistratie;
 • aktes van omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk.

Mogelijk stelt het land waarvoor u het nodig heeft nog extra eisen aan zo’n document. Wij raden u aan om hierover contact op te nemen met de overheid van dat land. In welke landen worden Nederlandse akten geaccepteerd? In de volgende landen kunt u meestal gewoon terecht met Nederlandse akten:

 • Vlaanderen (België);
 • Suriname;
 • Aruba;
 • Curaçao;
 • Sint-Maarten;
 • Bonaire;
 • Sint-Eustatius;
 • Saba.

Met welke landen heeft Nederland afspraken over het accepteren van internationale akten van de burgerlijke stand?

 • België;
 • Bosnië en Herzegovina;
 • Bulgarije;
 • Duitsland;
 • Estland;
 • Frankrijk;
 • Italië;
 • Kaapverdië;
 • Kroatië;
 • Litouwen;
 • Luxemburg;
 • De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;
 • Moldavië;
 • Montenegro;
 • Oostenrijk;
 • Polen;
 • Portugal;
 • Roemenië;
 • Servië;
 • Slovenië;
 • Spanje;
 • Turkije;
 • Zwitserland.
In welke talen kan de akte opgemaakt worden?
 • Engels;
 • Frans;
 • Duits.