Naamswijziging

Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank of bij Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie). U moet hier wel een goede reden voor hebben. Het kan alleen als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Naamswijziging is niet hetzelfde als naamskeuze of naamgebruik.
Er is sprake van naamswijziging als u bijvoorbeeld uw naam wilt veranderen omdat deze onfatsoenlijk of onuitspreekbaar is. Of omdat uw ouders zijn gescheiden en u de achternaam van de andere ouder wilt. Of omdat u uw stiefkind of pleegkind uw achternaam wilt geven. U kunt ook de in het buitenland verkregen achternaam van uw kind wijzigen. Of bij een dubbele nationaliteit, de in Nederland gekregen achternaam wijzigen volgens het namenrecht van het andere land.

Bij naamskeuze/achternaam kind kiezen, kunnen de ouders samen de achternaam van hun kind kiezen. Alle informatie en uitleg over naamskeuze kan je vinden op de pagina van naamskeuze

Bij naamgebruik mogen gehuwde of geregistreerde partners elkaars achternaam gebruiken. Het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het dagelijks verkeer. De officiële achternaam die iemand heeft, wijzigt er niet door. Alle informatie en uitleg over naamgebruik kan je vinden op de pagina van naamgebruik

Wilt u een voornaam wijzigen? Dien dan een aanvraag in bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Alle informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Wilt u een achternaam wijzigen? Dien dan een aanvraag in bij Justis. Een achternaamswijziging gebeurt bij Koninklijk Besluit. Alle informatie is te vinden op de website van Justis

Elk land heeft zijn eigen regels over het verkrijgen of kiezen van een achternaam.

Heeft uw kind naast de Nederlandse nationaliteit nog een nationaliteit? Dan kunt u in de Nederland gekregen achternaam van uw kind wijzigen in de achternaam volgens het namenrecht van het andere land. Er moet sprake zijn van ‘eenheid van naam’ binnen het gezin.  Dat wil zeggen dat alle kinderen in het gezin dezelfde achternaam krijgen.

Is uw kind in het buitenland geboren? Dan bepalen de in dat land geldende regels veelal de achternaamkeuze. Door toepassing van deze regels kan uw kind eeen niet gewenste achternaam hebben. Ook kunnen kinderen van dezelfde ouders verschillende achternamen hebben, bijvoorbeeld als zij in verschillende landen zijn geboren. 
U kunt de achternaam van uw kind in de achternaam van uw andere kind(eren) wijzigen, zodat alle kinderen binnen het gezin dezelfde achternaam krijgen. 

Alle informatie over het wijzigen van een in het buitenland verkregen naam kan je vinden op de website van de Rijksoverheid