Inburgeren

Voor statushouders gelden afspraken over inburgeren. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Statushouders zijn vluchtelingen aan wie asiel is verleend in Nederland. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. De gemeente Dronten wil dat statushouders zo snel mogelijk inburgeren en meedoen in onze samenleving. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur leert. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Dan maken wij als gemeente samen met u een plan over hoe u kunt meedoen in de samenleving. Welke inburgeringslessen u het beste kunt volgen. En wat voor werk u zou kunnen doen. U krijgt ook hulp bij het regelen van uw geldzaken en andere dingen die u misschien moeilijk vindt.  

De inburgeringstermijn is drie jaar. Dat betekent dat u binnen drie jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

Wij nodigen u zelf uit voor de gesprekken over uw inburgering. Daar hoeft u niets voor te doen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten statushouders van de gemeente.

Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U betaald zelf uw inburgeringslessen. U kunt daarvoor geld lenen bij DUO. U heeft drie jaar de tijd om in te burgeren. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Zorg dat u op tijd bent. Anders kunt u een boete krijgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten statushouders van de gemeente.

 

Dan nodigen we u als gemeente uit voor een gesprek. Wij vertellen wat u allemaal moet doen om in te burgeren. Wij maken ook samen een plan hoe u mee kunt doen in Nederland. U moet verplicht inburgeren.

Als gezinsmigrant regelt en betaalt u uw inburgeringslessen zelf. U kunt daarvoor geld lenen bij DUO. Wilt u geld van DUO lenen? Dan moet u een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met het Keurmerk Inburgering vindt u op www.zoekinburgerschool.nl

Ook als u geen geld leent bij DUO is het beter om te kiezen voor een school met het Keurmerk Inburgering. U weet dan zeker dat u goed les krijgt. En uw examen kunt halen.

De inburgeringstermijn is drie jaar. Dat betekent dat u binnen drie jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Zorg dat u op tijd bent. Anders kunt u een boete krijgen.

U moet verplicht inburgeren. U krijgt daarover een brief van DUO. Daarin staat wanneer u begint met inburgeren.

Voor meer informatie over welke regels voor u gelden kijk op www.inburgeren.nl. Daar vindt u ook informatie in andere talen.

Bent u na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? Dan is het traject voor de participatieverklaring een verplicht onderdeel van uw inburgering. DUO geeft uw gegevens aan de gemeente door. U ontvangt van de gemeente een uitnodiging voor de cursus.