Afvalstoffenheffing

Wij halen iedere week uw afval op. Dit kost geld. Daarom betaalt u hiervoor ieder jaar een bedrag aan de gemeente. Dit bedrag noemen we de afvalstoffenheffing. De eigenaar en de gebruiker van elke woning betalen afvalstoffenheffing.

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT) int voor ons de gemeentelijke belastingen. Dus ook de afvalstoffenheffing. Heeft u vragen over de afvalstoffenheffing? Neem dan contact op met GBLT. U bereikt GBLT maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Bel 088-064 55 55 of kijk op de website van GBLT

De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. Hierbij kunt u denken aan kosten voor:

  • personeel;
  • voertuigen en materieel, onderhoud en reparatie;
  • inzamelmiddelen zoals minicontainers aan huis, verzamelcontainers bij hoogbouw, plastic zakken voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons);
  • aanschaf, aanleg, onderhoud en reparatie van ondergrondse containers voor restafval, glas en textiel;
  • verbranden van restafval;
  • verwerken van GFT;
  • verwerken van ingezamelde materialen in de milieustraat.

Wij halen ook inkomsten uit ingezameld afval. Bijvoorbeeld PMD en oud papier leveren nog geld op. Deze inkomsten gebruiken we ook voor het betalen van de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval.

Wij maken vooraf een schatting. Wij schatten de kosten van inzamelen en verwerken. En wij schatten de inkomsten uit ingezameld afval. De geschatte inkomsten trekken we af van de geschatte kosten. En wat er dan overblijft is de afvalstoffenheffing