Terug naar het overzicht

WOZ-waarden zijn weer bekend

Binnenkort krijgt u het aanslagbiljet van GBLT. Hierop staat de WOZ-waarde. GBLT vindt het belangrijk dat deze klopt. Daarvoor spannen 28 WOZ-experts zich in.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning. Heeft u een koopwoning? Dan gebruikt GBLT de WOZ-waarde om verschillende belastingen te berekenen, zoals de onroerende-zaakbelasting (OZB).

Op gblt.nl/woz ziet u hoe GBLT de WOZ-waarde berekent. Ook vindt u er antwoorden op veelgestelde vragen. En wilt u weten welke gegevens GBLT van uw woning heeft gebruikt? Bekijk dan uw taxatieverslag in Mijn Loket op gblt.nl.

Twijfelt u aan de WOZ-waarde? Bel ons op 088-064 55 55

U kent uw eigen huis het beste. Twijfelt u of uw WOZ-waarde klopt? Of heeft u vragen? Bel ons op 088-064 55 55. Ook kunt u gemakkelijk bezwaar maken: digitaal op de website, via een formulier of met een brief. Ga hiervoor naar gblt.nl/bezwaar-woz. GBLT helpt u graag; eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is!