Terug naar het overzicht

Wet elektronische publicaties (Wep) treedt op 1 juli 2021 in werking; maar wat betekent dit?

Vanaf 1 juli publiceren overheidsorganen op diverse plaatsen hun bekendmakingen en kennisgevingen online.

Het doel

Het doel van deze wetswijziging is dat burgers op een centraal punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten die gevolgen hebben op hun leefomgeving.

Voor gemeenten geldt dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten vanaf 1 juli worden gepubliceerd op één plek: in het digitale Gemeenteblad. De Gemeentebladen zijn te vinden op de website van de officiële bekendmakingen die u hier vindt. Voor verordeningen/regelingen gold deze verplichting al.

Op 1 juli 2022 treedt het laatste deel van de Wep in werking. Dan zullen ook alle terinzageleggingen digitaal plaats moeten vinden. Overigens blijft het verplicht om ook fysiek ter inzage te leggen. Daarnaast moeten op die datum ook alle reeds geldende beleidsregels in het Gemeenteblad gepubliceerd zijn.

Aanmelden om meldingen te ontvangen

U kunt berichten over vergunningen voor activiteiten in de buurt, zoals evenementen en bouwplannen, maar ook bekendmakingen van nieuwe regelgeving, vinden op de webiste van de overheid. U kunt zich hier abonneren op de e-mailservice of de app downloaden om berichten digitaal te ontvangen.