Terug naar het overzicht

Aandacht voor ondermijning in de week van het buitengebied

In de strijd tegen ondermijning in het buitengebied van de gemeente Dronten, leggen de politie en boa’s gezamenlijk bezoeken af aan de bewoners van het buitengebied. Deze bezoeken vinden plaats in de week van het buitengebied. Deze is van 31 mei tot en met 6 juni 2021 en geldt voor heel Flevoland. Met de bezoeken wordt op een laagdrempelige wijze het gesprek aangegaan over (signalen van) ondermijning. De week van het buitengebied is een gezamenlijk initiatief van de Flevolandse gemeenten en de politie, ondersteund door het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland.

Vergroten bewustwording, signalen leren herkennen

Gemeente Dronten investeert samen met de andere Flevolandse gemeenten en overheidspartners al geruime tijd in de aanpak van ondermijning. Vanwege de uitgestrektheid van het buitengebied is het deels nog een blinde vlek. Daarnaast kunnen agrariërs financieel kwetsbaar zijn en speelt de verwachte grote hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) een rol. Lege loodsen en schuren zijn op hun beurt aantrekkelijk voor criminelen om te huren om er vervolgens drugs in te produceren. Een belangrijk doel van de gesprekken is daarom om bewoners bewust te maken van de signalen en gevaren van ondermijning en het verhogen van de meldingsbereidheid. Ook zetten we in op het versterken van de vertrouwensband tussen overheid en inwoners.

Ondermijning

We spreken over ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We treden hierbij als één overheid op omdat we op deze manier met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden. Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij de gemeente, wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.