Terug naar het overzicht

Vergoeding voor controle coronatoegangsbewijzen

Gemeente Dronten wil ondernemers en verenigingen steunen die verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten van het publiek te controleren. Het college heeft daarom de ‘Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen’ vastgesteld. Ondernemers en verenigingen in de horeca, sport, cultuur en evenementenbranche kunnen een vergoeding aanvragen voor de kosten van de verplichte controles.

Wethouder Ton van Amerongen: “Om de naleving van de controleplicht te bevorderen heeft de gemeente geld gekregen van de Veiligheidsregio Flevoland. Wij hebben besloten om dit geld te gebruiken voor het bieden van financiële steun aan organisaties die verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen te controleren. Door de subsidieregeling kunnen ondernemers en organisaties een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de gemeente”.

Wat staat er precies in de Subsidieregeling?

In de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een subsidie, voor welke kosten een subsidie kan worden aangevraagd en in welke periode de kosten moeten zijn gemaakt. De subsidieregeling geeft ondernemers en verenigingen de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen van maximaal € 2.000 per publiek toegankelijke plaats waarvoor de controleplicht geldt. Er is een subsidieplafond van € 108.180, waardoor minimaal 54 aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

De Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Dronten, www.dronten.nl. Op de website wordt ook een aanvraagformulier geplaatst. Ondernemers en verenigingen die een subsidie willen aanvragen moeten het aanvraagformulier invullen en opsturen of mailen naar de gemeente. Ook moet er een specificatie van de gemaakte kosten worden meegestuurd. Er is alleen een vergoeding mogelijk van kosten uit de periode 22 september tot en met 31 december 2021.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, het is ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Een subsidie moet voor 1 februari 2022 worden aangevraagd.