Terug naar het overzicht

Statement - Noodopvang Biddinghuizen

Hoewel het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) al mensen aan het verhuizen is uit de tijdelijke opvanglocatie in Biddinghuizen, vanwege het tijdig opleveren van het terrein aan Walibi Holland, komen er tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel bij. Het aantal dat in Biddinghuizen opgevangen wordt, blijft echter onder het maximum van 1450 personen. Deze afspraak is opgenomen in de bestuursovereenkomst tussen gemeente Dronten en het COA. Daarnaast wordt het terrein op 7 april 2024 door het COA leeg opgeleverd, zo heeft het bestuur van het COA mij verzekerd.

Het COA moet zich in het aanmeldcentrum in Ter Apel houden aan een maximum aantal van 2000 personen. Door middel van tijdelijke oplossingen probeert het COA zich aan die afspraken te houden. Naast Biddinghuizen worden er ook op andere locaties in het land (tijdelijk) asielzoekers ondergebracht.

Jean Paul Gebben

Burgemeester Gemeente Dronten