Terug naar het overzicht

Stand van zaken afvalinzameling Ketelhaven

De gemeente Dronten en een afvaardiging van de besturen van de VVE Ketelhaven en de Stichting Buitenplaats Ketelhaven hebben op woensdag 19 januari jl. een constructief gesprek gehad over de wijze van afvalinzameling en het gebruik van de milieustraat in Dronten. Geconstateerd is dat er op Ketelhaven een bijzonder situatie is ontstaan, vanuit twee oorspronkelijke recreatieparken naar nu een woongebied met permanente bewoning. Over en weer zijn de standpunten en gedachten uitgewisseld. Samen gaan partijen onderzoek doen hoe te komen tot een goede toekomstbestendige situatie met betrekking tot het inzamelen van (grof) huishoudelijk afval, die recht doet aan wettelijke kaders en verordeningen zoals die van toepassing zijn binnen de gemeente Dronten. De maand februari wordt hiervoor gebruikt om dit nader te verkennen en in beeld te brengen. Begin maart 2022 is er een vervolgafspraak gemaakt om de uitkomsten met elkaar te bespreken en vervolgstappen te zetten. Tevens is afgesproken dat tot nader orde de leden van de VVE Ketelhaven en de Stichting Buitenplaats Ketelhaven gebruik kunnen blijven maken van de milieustraat van de gemeente Dronten.

Bestuur Stichting Buitenplaats Ketelhaven
Bestuur VVE Ketelhaven
Gemeente Dronten