Terug naar het overzicht

Raad van State akkoord met verwijderen Roggebotsluis en aanpassing van de provinciale weg N307

Lelystad, Zwolle – Woensdagochtend 23 juni 2021 publiceerde de Raad van State de uitspraak over het verwijderen van de Roggebotsluis en het aanpassen van de N307 Roggebot-Kampen. In de uitspraak heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de twee ingediende beroepen over geluidoverlast langs de N307 en de bereikbaarheid van een strandpaviljoen aan het Drontermeer afgewezen. Eerder had de kanovereniging Skonenvaarder haar ingediende beroep al ingetrokken. Hiermee zijn ook de bestemmingsplannen van de gemeenten Kampen en Dronten vastgesteld. Daardoor is het mogelijk een nieuwe hogere brug over het Drontermeer te bouwen en de N307 rondom de Roggebotsluis aan te passen.

Geluidoverlast N307

Een inwoner van Wapenveld met onroerend goed langs de N307, vreest geluidsoverlast door het verleggen van de N307 en hij vindt dat de overheden meer maatregelen hadden moeten nemen om overlast te voorkomen. Ook zou de verkeersbelasting zijn onderschat en zou zijn woning in waarde dalen. Inmiddels heeft er een eigendomsoverdracht plaatsgevonden van het onroerend goed en is niet gebleken dat appellant schade heeft geleden ten gevolge van het vaststellen van het plan Kampen. De Raad van State geeft aan dat appellant geen belang meer heeft bij een beoordeling van zijn beroep. Gelet hierop is het beroep tegen het besluit tot vaststelling van het plan Kampen niet-ontvankelijk verklaard.

Bereikbaarheid Strandpaviljoen At Sea

Het Strandpaviljoen At Sea exploiteert een restaurant en huwelijkslocatie aan de Drontermeerdijk en is bezorgd dat haar locatie tijdens de werkzaamheden niet meer goed bereikbaar is. De Raad van State deelt dit standpunt niet. Door fasering in de uitvoering en slechts beperkte gedeeltelijke afsluiting van wegen blijft het strandpaviljoen in voldoende mate bereikbaar. De werkzaamheden nabij haar bedrijf worden uitgevoerd met zo min mogelijk beperkingen voor de bereikbaarheid van haar bedrijf en tevens zal de aannemer regelmatig in overleg treden met het strandpaviljoen om af te stemmen hoe de werkzaamheden verlopen. Onder deze omstandigheden geeft de Raad van State aan dat voldoende rekening is gehouden met de belangen van het strandpaviljoen. Hiermee is het beroep van Strandpaviljoen At Sea ongegrond verklaard.

Realisatie project N307

De benodigde besluiten voor de realisatie van project N307 zijn nu onherroepelijk en de Roggebotsluis kan verwijderd worden, nadat de nieuwe brug is gebouwd. De provincies Flevoland en Overijssel realiseren samen het project N307 Roggebot-Kampen, als onderdeel van het programma “Ruimte voor de Rivier IJsseldelta”. Het Rijk financiert de onderdelen die de waterveiligheid betreffen.

Gedeputeerden Boerman van Overijssel  en De Reus van Flevoland zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. De geplande werkzaamheden kunnen nu volledig uitgevoerd worden en daarmee is een belangrijke stap gezet naar verbetering van de waterveiligheid en bereikbaarheid in de regio.

IJsseldelta Programma

Het weghalen van de Roggebotsluis is één van de laatste stappen in het verbeteren van de waterveiligheid in de IJsseldelta. Daarmee is het nieuwe watersysteem in werking en is de delta beter beschermd tegen hoge waterstanden in de rivier. Wat het verwijderen van de Roggebotsluis en de aanleg van de nieuwe brug betekenen voor de verschillende gebieden kunt u terugvinden op de website www.ijsseldeltaprogramma.nl.