Terug naar het overzicht

Onderhoud Elburgerbrug en kruispunt Elburgerweg

Van 18 maart tot en met 26 april 2024 voert provincie Flevoland onderhoudswerkzaamheden uit aan de Elburgerweg N309 en het kruispunt van de Elburgerweg/Drontermeerdijk.

De Elburgerbrug en de Elburgerweg zijn tijdens de werkzaamheden gesloten voor auto- en vrachtverkeer. Voetgangers, fietsers en het vaarverkeer kunnen wel van de brug en weg gebruik maken.

Reisinformatie

Autoverkeer

Er komen twee omleidingsroutes voor het auto- en vrachtverkeer. De noordelijke route loopt vanuit Flevoland via Kampen/Wezep (N50/A28/N309) naar Elburg; de zuidelijke route loopt via Harderwijk/Nunspeet (N302/A28/N310) naar Elburg (en andersom). De omleidingsroutes staan met borden aangegeven. De komende weken ziet u regelmatig informatie over de afsluiting van de brug en omleidingsroutes. U krijgt bijvoorbeeld al op de Rijkswegen te zien dat de Elburgerweg is afgesloten. De omleidingsroutes worden ook via de navigatiesystemen doorgegeven. Voor het wegverkeer staan omleidingsroutes langs de weg aangegeven. De omleidingroutes worden ook via de navigatiesystemen doorgegeven.

Voetgangers, fietsers en vaarverkeer

Voetgangers, fietsers en het vaarverkeer kunnen wel van de brug gebruik maken.

Lokale gebruikers

Voor lokale gebruikers van de brug onderzoeken we de mogelijkheden voor een tijdelijke beveiligde fietsenstalling en parkeervoorziening.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten met het vervangen van de verharding op de aanbruggen van de Elburgerbrug. Tegelijkertijd werken we aan het asfalt van het kruispunt van de Elburgerweg tussen de de Elburgerbrug en de N709 Oldebroekerweg, en de aansluitingen van de Drontermeerdijk en de Spijkweg.

Vragen?

Voor vragen over de onderhoudswerkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van provincie Flevoland, e-mail werkaandeweg@flevoland.nl of telefoon (0320) 265 566.

Kijk hier voor een overzicht van veel gestelde vragen op de website van provincie Flevoland.