Terug naar het overzicht

Nieuwbouw unieke voorziening voor leren, werken en wonen in Dronten

Gemeente Dronten, Almere College en Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) zijn in 2019 gestart met de plannen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk gebouw voor wonen, leren en werken. Het project omvat een gezamenlijke voorziening van de school voor praktijkonderwijs in combinatie met 60 appartementen voor gemengd wonen, vlakbij het station in het Hanzekwartier. Over de ontwikkeling en realisatie van het project en de benodigde financiële middelen moet nog een definitief besluit genomen worden door de gemeenteraad voor het onderwijsgedeelte.

Uniek project

Er is inmiddels veel werk verzet om deze voorziening te realiseren waar leren, werken en wonen met elkaar verbonden worden. Wethouder Ton van Amerongen is enthousiast over de plannen. “Het is een unieke combinatie en samenwerking, namelijk de nieuwbouw van de school voor praktijkonderwijs van het Almere College én 60 appartementen van woningcorporatie OFW. Dus leren, wonen en werken wordt hier bij elkaar gebracht”. Ook wethouder Peter van Bergen is trots: “Er is gewerkt aan het realiseren van een voorziening waar zelfredzaamheid in gezamenlijkheid voorop staat in de vorm van een samenwerking tussen onderwijs, wonen en werken. We geven inwoners hiermee een goede start op weg naar volwaardige participatie in de samenleving”. 

Besluitvorming

Gemeente, Almere College en OFW zijn in principe akkoord met het opgestelde ruimtelijk- en functioneel programma van eisen. De gemeenteraad van Dronten zal nog een besluit nemen over het bouwkrediet op basis van de huisvestingsverordening onderwijs. De Raad van Commissarissen van OFW besloot definitief over de appartementen en de Raad van Toezicht van het Almere College nam een besluit over de bouw van de school voor praktijkonderwijs. Na de definitieve besluitvorming wordt nog voor de zomer 2021 informatie gegeven aan inwoners en geïnteresseerden over de plannen van het project. Het streven is om het gebouw in 2024 gereed te hebben. Caren Japenga, bestuurder van het Almere College: “Ik ben heel erg blij en hoop dat de leerlingen straks praktijkonderwijs kunnen krijgen in een nieuw, modern schoolgebouw. Het mooie is dat ze er kunnen leren maar ook stages kunnen lopen. OFW wil meer diversiteit aanbrengen in het woningaanbod door woningen te bouwen voor jongeren, ouderen en kleine huishoudens. “Daar sluit dit bijzondere project helemaal bij aan”, aldus Noek Pouw, directeur-bestuurder van OFW.

Vervangende tijdelijke huisvesting

De school voor praktijkonderwijs is momenteel gehuisvest in een semipermanent schoolgebouw aan de Educalaan. De bouwkundige staat van het gebouw geeft aanleiding tot een grote opknapbeurt, die de komende maanden plaatsvindt.